AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Laur Verba Veritatis dla UMK

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Rozstrzygnięta została jubileuszowa, 15. edycja konkursu Verba Veritatis. Z tej okazji wyróżnione zostały te uczelnie, z których zgłoszono najwięcej prac dyplomowych w całej jego historii. Z afiliacją Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na konkurs nadesłano łącznie 35 prac dyplomowych, a bardzo duża ich część pochodzi z naszego Wydziału.

Laur Verba Veritatis został przyznany Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu w dowód uznania za wkład w podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego. Doceniono wkład UMK w promowanie postaw etycznych wśród studentów i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w biznesie i społeczeństwie. Prace o takiej tematyce powstają głównie na naszym Wydziale oraz na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych.

O sukcesach naszych Absolwentów w w/w konkursie można przeczytać w archiwum aktualności - rok 2018, rok 2019. 

Konkurs Verba Veritatis to inicjatywa Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Akademii Leona Koźmińskiego. Celem konkursu jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy i zainteresowania ważnymi zagadnieniami, jakimi są etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz ład korporacyjny.

pozostałe wiadomości