AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Raport dla Komisji Europejskiej

Zdjęcie ilustracyjne
Okładka raportu oraz jego autorka - dr Maria Kola-Bezka z Katedry Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych

Dr Maria Kola-Bezka z Katedry Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych jest współautorką jednego z czterech raportów Horizon Scan przygotowanych dla Komisji Europejskiej, zawierających strategiczne priorytety dotyczące społecznych aspektów transformacji energetycznej.

Badaczka z UMK od lutego b.r. uczestniczyła w pracach grupy roboczej Smart Consumption w ramach projektu H2020 Energy-SHIFTS, koordynowanego przez Anglia Ruskin University.

Raport, będący efektem wielomiesięcznej pracy ekspertów – naukowców z całej Europy, zawiera zestaw 100 kluczowych priorytetów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, dotyczących szeroko rozumianej inteligentnej konsumpcji. Podobnie jak trzy pozostałe raporty, zostanie wykorzystany w celu wzmocnienia znaczenia badań i innowacji w obszarze nauk społecznych i humanistycznych finansowanych przez UE, które przyczynią się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

- Nadrzędnym celem grupy Smart Consumption było wykazanie, że wartość nauk społecznych i humanistycznych w rozwiązywania problemów energetycznych Unii Europejskiej leży w umiejętności łączenia przez te nauki trudnych kwestii związanych m.in. z systemami wartości, sprawiedliwością, nierównościami regionalnymi, zmianami instytucjonalnymi, demokracją i zaangażowaniem społecznym z typowo technicznymi aspektami inteligentnych rozwiązań stosowanych nie tylko w przemyśle, ale również w domach czy miejscach pracy - wyjaśnia dr Maria Kola-Bezka.

Wnioski z badania zostaną przedstawione podczas międzynarodowej konferencji wieńczącej projekt H2020 Energy-SHIFTS Shifting the energy debate forward: Innovations in the Social Sciences and Humanities for Green Deal delivery, która odbędzie się w formie zdalnej 19 stycznia 2021 r.

Dr Maria Kola-Bezka jest jedną z dwóch osób z UMK, które uczestniczyły w projekcie H2020 Energy-SHIFTS. Drugą jest dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

pozostałe wiadomości