AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Debatowali o atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Osoby siedzące w sali w trakcie debaty
fot. Jacek Nowacki

23 czerwca 2022 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się debata, dotycząca czynników rozwoju przedsiębiorczości województwa kujawsko-pomorskiego.

Kanwą dyskusji była prezentacja wybranych wyników pierwszego etapu projektu naukowo-badawczego pn. Atrakcyjność inwestycyjna województwa kujawsko-pomorskiego, realizowanego przez pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości WNEiZ pod kierunkiem dr hab. inż. Małgorzaty Jaworek, prof. UMK, na zlecenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inicjatorem badania był Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz, który rozpoczął debatę. Wzięli w niej udział liderzy biznesu Pomorza i Kujaw, przedstawiciele instytucji okołobiznesowych oraz środowiska naukowego.

W czasie debaty sformułowano wiele cennych ocen odnoszących się do warunków prowadzenia biznesu w województwie oraz postulatów dotyczących działań na rzecz poprawy jego atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. Zapowiedziano też kolejną debatę, pod koniec roku, na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych województwa wszystkich szczebli. W jej programie przewiduje się zaprezentowanie przez zespół UMK wyników uzupełnionych o badanie z udziałem inwestorów zagranicznych, które stanowić będzie II etap realizacji projektu.

Szersze informacje o odbytej debacie zostały zamieszczone na stronie Urzędu Wojewódzkiego. 

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.