AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

O sposobach ratowania firm w czasie pandemii

Zdjęcie ilustracyjne
Prof. Maciej Zastempowski fot. Andrzej Romański

Co pomoże, a co zagraża przetrwaniu przedsiębiorstwa w czasie obecnego kryzysu, co robią właściciele firm, by utrzymać się na rynku – odpowiedzi na te pytania szukają naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rozpoczęte badanie ankietowe, skierowane do właścicieli i zarządzających przedsiębiorstwami, ma zdiagnozować kluczowe działania, jakie firmy podjęły w czasie pandemii i wyłonić najważniejsze, obok tak oczywistych jak płynność finansowa czy dostęp do zasobów, czynniki, decydujące o przetrwaniu firm w warunkach dynamicznie narastającego kryzysu. Naukowcy chcą też zidentyfikować pilne działania do podjęcia przez rządzących oraz zebrać rekomendacje przedsiębiorców, które pomogą w ratowaniu innych firm.

- Efektem projektu mają być rekomendacje dla decydentów życia gospodarczego w zakresie odbioru dotychczas podejmowanych i przyszłych działań w walce z rozprzestrzeniającym się kryzysem – tłumaczy prof. dr hab. Maciej Zastempowski, kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem naszego Wydziału.

Zespół badawczy wraz z prof. Zastempowskim tworzą: dr hab. Paweł Chudziński z Klubu Partnerów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Szymon Cyfert z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz prof. dr hab. Wojciech Dyduch z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Badania skierowane są do wszystkich rodzajów przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich i dużych, produkcyjnych, handlowych i usługowych). Zarządzający firmami, chcący wziąć udział w badaniu powinni kontaktować się mailowo z prof. Zastempowskim (mz@umk.pl). Dostaną od niego łącze do ankiety online, której wypełnienie zajmie maksymalnie 10 minut. Badania potrwają do 30 kwietnia br.

Projekt jest objęty patronatem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. 

Marcin Behrendt

pozostałe wiadomości