AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rekrutacja do programu Erasmus+ rozpoczęta

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Do 12 marca 2021 roku potrwa rekrutacja na studia w semestrze zimowym roku akademickim 2021/2022 w ramach programu Erasmus+.

Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi nasz Wydział podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów.

Lista umów zawartych przez UMK

Na wyjazdy na studia mogą być zakwalifikowani studenci, którzy:

  • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego trzeciego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich (dziennych, wieczorowych i zaocznych),
  • w momencie podpisywania umowy indywidualnej na wyjazd będą studentami co najmniej II roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.

Ponadto kandydaci powinni:

  • mieć dobre wyniki w nauce,
  • znać język angielski na poziomie komunikacyjnym.

Szczegółowych informacji udzieli na temat wyjazdów na naszym Wydziale udzieli wydziałowy koordynator Programu Erasmus+, mgr Mariusz Lewandowski (mlewandowski@umk.pl, tel. 56 611 46 14, pokój 20 lub kontakt przez MS Teams: mlewandowski@o365.umk.pl)

Niezbędne informacje na temat programu Erasmus+, warunków formalnych i trybu rekrutacji, stawek stypendialnych oraz dokumentów do przygotowania znajdują się na stronie Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej oraz na stronie naszego Wydziału w zakładce "Współpraca z zagranicą".

Procedura kwalifikacyjna na naszym Wydziale wygląda następująco:

  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
  2. Dostarczenie go do wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+ (mgr Mariusz Lewandowski, mlewandowski@umk.pl - skan w początkowej fazie będzie wystarczający, ale niezbędne jest dostarczenie oryginału)
  3. Krótka rozmowa kwalifikacyjna z wydziałowym koordynatorem Programu Erasmus+
  4. Przyznanie wyjazdu w systemie USOS przez pracowników Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej

pozostałe wiadomości