AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zmarł dr hab. Czesław Sobków, prof. UMK

Zdjęcie ilustracyjne

1 października 2019 r. w wieku 75 lat zmarł dr hab. Czesław Sobków, prof. UMK.

Profesor Czesław Sobków był związany z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania od 1970 do 2009 roku. Był wieloletnim kierownikiem Katedry Marketingu i Zarządzania Agrobiznesem i kierownikiem Podyplomowego Studium Strategii Przedsiębiorstwa. Za swoją działalność naukową, dydaktyczną, wychowawczą i organizatorską był wielokrotnie nagradzany. Profesor Sobków został także odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

pozostałe wiadomości