AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Jubileusz prof. dr. hab. Stanisława Sudoła

obrazek:

Jubileusz 90-lecia urodzin prof. dr. hab. Stanisława Sudoła, doktora honoris causa UMK, był celebrowany podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 10 stycznia 2018 r. 

 

Uroczystość, w której wziął udział JM Rektor UMK oraz Przewodniczący Komitetu Nauk o Zarządzaniu PAN, rozpoczęła się o godz. 10:30 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK przy ul. Gagarina 13a w Toruniu. 

Prof. dr hab. Stanisław Sudoł jest ekonomistą, współtwórcą Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK (przekształconego w Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w 1993 r.) i jego dziekanem w latach 1976-80. Urodził się w 1928 r., dyplom magistra ekonomii uzyskał w 1954 r. w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, tytuł doktora habilitowanego w 1970 r. Od 1990 r. jest profesorem zwyczajnym. Pracę na UMK prof. Sudoł rozpoczął w 1970 r., w latach 1982-84 reprezentował Uczelnię w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przez 23 lata był członkiem Senatu UMK (1975-98). W pracy naukowej zajmował się problemami ekonomiki, organizacji i zarządzania w odniesieniu do przemysłu i przedsiębiorstw przemysłowych. Wypromował 11 doktorów. Opracował kilka cenionych podręczników akademickich dla przedmiotu ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego. W 1999 r. wydał pracę "Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania", uważaną za najpełniejsze opracowanie teoretyczne dotyczące przedsiębiorstw, jakie powstało dotychczas w Polsce.
Prof. dr hab. S. Sudoł jest członkiem i działaczem szeregu organizacji i stowarzyszeń naukowych, m.in. Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu.
W 2002 roku Profesor otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa UMK.

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

 [fot.Andrzej Romański]  [fot.Andrzej Romański]  [fot.Andrzej Romański]  [fot.Andrzej Romański]  [fot.Andrzej Romański]  [fot.Andrzej Romański]  [fot.Andrzej Romański]  [fot.Andrzej Romański]