AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

"Ekonomia i prawo. Economics and Law" w prestiżowej bazie czasopism

Zdjęcie ilustracyjne
Okładka najnowszego numeru czasopisma "Ekonomia i prawo. Economics and Law"

Z wielką przyjemnością informujemy, że czasopismo "Ekonomia i prawo. Economics and Law" zostało włączone do prestiżowej bazy Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core  Collection).

"Ekonomia i prawo. Economics and Law" to czasopismo wydawane w wersji drukowanej i online na zasadzie wolnego dostępu. Celem czasopisma jest stworzenie solidnej płaszczyzny komunikacji między ekonomistami i prawnikami w procesie wpływania na kształt porządku instytucjonalnego państwa. Tematyka artykułów naukowych publikowanych w czasopiśmie koncentruje się na badaniach teoretycznych i empirycznych w następujących dziedzinach:

  • Ekonomia (ekonomika rozwoju, historia gospodarcza, ekonomia finansowa, ekonomia instytucjonalna, ekonomia międzynarodowa, ekonomia pracy, ekonomia matematyczna, ekonomika monetarna, ekonomia nierynkowa, finanse publiczne, ekonomia dobrobytu);
  • finanse;
  • prawo.

Strona internetowa czasopisma. 

pozostałe wiadomości