AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rok akademicki 2021/2022 rozpoczęty

Stojący ludzie w Auli UMK, po środku schody, wszyscy w maseczkach (w trakcie hymnu)
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 fot. Andrzej Romański

Niespełna 1000 nowych studentów powitaliśmy w murach naszego Wydziału wraz z początkiem nowego roku akademickiego 2021/2022. Uroczysta inauguracja połączona z immatrykulacją studentów I roku odbyła się 5 października br. w budynku Auli UMK.

W trakcie wydarzenia wręczone zostały m.in. Medale za zasługi na rzecz Wydziału, które otrzymali prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości, prof. dr hab. Magdalena Osińska, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse, Jacek Rutkowski, Prezes firmy MAT-BUD Sp. z o.o., Sp. k. oraz Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny APATOR S.A. Nagrodzeni zostali także studenci, którzy w ubiegłym roku akademickim uzyskali wyróżniające wyniki w nauce - Wiktoria Gumińska (Najlepsza Studentka), Weronika Kulawiec (Najlepsza Absolwentka) oraz Wikkan Haqqu Baihaqi (Najlepszy Student-Obcokrajowiec).

W roku akademickim 2021/2022 studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu co do zasady odbywać się będą stacjonarnie, przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego. Łącznie kształcenie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w tym roku rozpocznie ponad 17500 nowo przyjętych studentów. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu jest jedyną publiczną uczelnią wyższą posiadającą światową akredytację AACSB oraz akredytację AMBA, co plasuje go w gronie 5% najlepszych szkół biznesu świata. Kształcenie prowadzone jest na 7 kierunkach (w tym dwóch anglojęzycznych) na studiach I i II stopnia oraz studiach niestacjonarnych oraz na 11 programach studiów podyplomowych, współprowadzonych z partnerami biznesowymi.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.