AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Najlepszy pomysł na firmę z naszego Wydziału!

Zdjęcie ilustracyjne
Od lewej: dr inż. K. Erwiński, dr inż. M. Paprocki, rektor UMK prof. dr. hab. A. Tretyn, K.K. Żero, J. Kujawski oraz dr M. Kilanowski fot. Andrzej Romański

V edycja konkursu „Pomysł na własną firmę” realizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK została rozstrzygnięta! Decyzją JM Rektora UMK, po zasięgnięciu opinii Rady ds. Innowacji i Wdrożeń, nagrodzono dwa obiecujące projekty studentów i naukowców.

Laureatami V edycji konkursu zostali:

  • Klaudia Katarzyna Żero - studentka kierunku biotechnologia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK oraz Jakub Kujawski - student naszego Wydziału na kierunku zarządzanie. Opisane przez nich przedsiębiorstwo opierać się będzie na prostych rozwiązaniach technologicznych zaadaptowanych do przetwórstwa odpadów organicznych na pasze dla zwierząt hodowlanych, a także do wytwarzania, przy użyciu technik biotechnologicznych, innych półproduktów szeroko wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu.
  • dr inż. Marcin Paprocki i dr inż. Krystian Erwiński - z Katedry Automatyki i Systemów Pomiarowych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Profilem działalności opisanego w nagrodzonym projekcie będzie produkcja i sprzedaż lekkich maszyn sterowanych numerycznie do realizacji różnych procesów technologicznych oraz zaawansowanego oprogramowania CNC zawierającego elementy sztucznej inteligencji do sterowania maszynami numerycznymi.

Przyznane stypendia mają na celu wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności pracowników, doktorantów i studentów UMK, którzy jako autorzy projektów konkursowych zmierzają do utworzenia spółki spin off lub wesprą komercjalizację wyników badań naukowych oraz innowacyjny rozwój Uniwersytetu. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

pozostałe wiadomości