AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Ruszyła rekrutacja do szkoły doktorskiej

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański, DzPiI UMK.

Ruszyła rekrutacja do Szkoły Doktorskiej "Academia Rerum Socialium" na rok akademicki 2019/2020.

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Academia Rerum Socialium (ARS) będzie kształciła doktorantów w dziedzinie nauk społecznych (ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika) oraz w dyscyplinie filozofia.

Zgodnie z § 6 i § 7 uchwały Senatu UMK z 28 maja 2019 w sprawie warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej ARS, postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Jego podstawę stanowi dokumentacja opisana w § 6 wzmiankowanej uchwały i rozmowa kwalifikacyjna.

W latach 2019-2023 w ramach Szkoły Doktorskiej ARS będzie funkcjonować Toruńska Szkoła Nauk o Społeczeństwie, Edukacji, Nauce i Technologii (TSN SENT) realizowana w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z306/18 pn. Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni.

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Ramowe programy kształcenia w szkołach doktorskich

Załącznik do Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

Limit podstawowych miejsc stypendialnych oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Ramy postępowania kwalifikacyjnego Academia Rerum Socialium

Zasady postępowania kwalifikacyjnego Toruńska Szkoła Nauk o Społeczeństwie, Edukacji, Nauce i Technologii

pozostałe wiadomości