AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Nowy profesor

Zdjęcie portretowe mężczyzny
fot. Andrzej Romański

Na mocy postanowienia Prezydenta RP do profesorskiego grona dołączyło trzech badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym prof. dr hab. Mirosław Bochenek z Katedry Ekonomii. 

Prof. dr hab. Mirosław Bochenek ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Obrotu Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie w 1988 r. Tego samego roku został zatrudniony w Katedrze Ekonomii Akademii Rolniczej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) w Szczecinie. W 1990 r. ukończył Studium Doskonalenia Dydaktyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1990−1996 odbył dwa staże i studia zagraniczne: miesięczne seminarium "Ökonomie und moderne Landmaschinen" (Rendsburg 1990) sfinansowane przez Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein; sześciomiesięczny pobyt naukowy w 1994 r. w Institut für Wirtschaftswissenschaften der Universität Wien dzięki stypendium Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (opiekun naukowy: prof. Wolfgang Weigel) oraz dziewięciomiesięczne studia uzupełniające w roku akademickim 1995/1996 na Universität Zürich (Institut für Empirische Wirtschaftsforschung) – stypendium Eidgenössische Stipendienkommission für Ausländische Studierende (kierownik naukowy: prof. Bruno S. Frey). W 1998 r. na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pod tytułem "Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej" (promotor – prof. dr hab. Zofia Dach).

W 1999 r. rozpoczął pracę w Katedrze Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2009 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na WNEiZ UMK w Toruniu na podstawie rozprawy pt. "Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce".

Obszarami jego zainteresowań naukowych są: teoria ekonomii, historia myśli ekonomicznej oraz ekonomia nierynkowa. Wyniki prowadzonych badań zamieścił w swoich publikacjach. Opublikował 127 prac, w tym 12 książek własnych, tj.: "Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej" (1999), "Szkice o ekonomii i ekonomistach" (2004), "Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce" (2008), "Władysław Marian Zawadzki i jego dzieło" (2009), "Studia varia o ekonomii i ekonomistach" (2010), "Historia rozwoju ekonomii" (6 tomów, 2016 – nagrodzona nagrodą PTE I stopnia) oraz "Istota i miejsce kategorii wartości w teorii ekonomii – ewolucja poglądów" (2021). Uprawiane dziedziny nauki popularyzuje w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz innych wykładów otwartych. Uczestniczył w 63 konferencjach naukowych.

Jest aktywnym członkiem krajowych towarzystw naukowych. Od 1988 r. należy do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (m.in. w latach 2005−2006 był prezesem Zarządu Oddziału w Toruniu i członkiem Zarządu Krajowego, od 2021 r. pełni funkcję wiceprzewodniczący Rady Naukowej), a od 2001 r. – do Towarzystwa Naukowego w Toruniu (od 2018 r. wiceprezes).

Za swoją pracę i działalność społeczną otrzymał nagrody indywidualne i wyróżnienia Rektora UMK (w latach 2004, 2008, 2010, 2012, 2013 i 2017), Złotą Odznakę Honorową PTE (2004), Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2017) oraz Srebrny Krzyż Zasługi (2020).

 

pozostałe wiadomości