AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Intensywny tydzień w Granadzie lub Rovaniemi

Grafika: kula ziemska, samolot, czapka studencka (kapi).

W imieniu koordynatorki projektu MOTION dr Aranki Ignasiak-Szulc, serdecznie zapraszamy studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej do wzięcia udziału w Intensive Study Weeks (ISP) z serii „DESIGNING A SUSTAINABLE FUTURE”. 

Tym razem pojawia się okazja wyjazdu za granicę: w dniach 24 - 30 kwietnia br. do Granady (Hiszpania) lub w dniach 5 - 11 czerwca br. do Rovaniemi (Finlandia). Wydarzenia odbędą się w ramach projektu, pt. MOTION 2020-2023 FroM Overtourism To Innovating Sustainable sOlutions in the EU, realizowanego przez nasz Uniwersytet wraz z partnerami z zagranicy: Laurea University of Applied Sciences (Finlandia), Kiel University of Applied Sciences (Niemcy), University of Granada oraz gminę Monachil (Hiszpania), Klaipėda University (Litwa) wraz z partnerami społecznymi.  Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Erasmus+ Strategic Partnerships, nr umowy: 2020-1-FI01-KA203-066543.

ISP są wydarzeniami skierowanymi do studentów z uczelni tworzących międzynarodowe konsorcjum MOTION. Przez cały tydzień zespoły złożone z 5 studentów (reprezentujących różnych partnerów) poznawać będą metody badawcze (m. in. z zakresu Future Thinking), a celem ISP jest wypracowanie pomysłów na nowe usługi zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Podstawą jest analiza realnych studiów przypadków firm turystycznych, tym razem z Andaluzji albo Laponii!

Intensywna praca w międzynarodowym towarzystwie będzie wyzwaniem, ale na pewno dostarczy wiele satysfakcji, szczególnie dla osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem turystyki. Dodatkowym bonusem jest uzyskanie 5 ECTS (potwierdzone certyfikatem uczestnictwa).

Obecnie poszukujemy 10 studentów (5 na wyjazd do Hiszpanii i 5 do Finlandii), którzy staną się przedstawicielami UMK podczas obu wydarzeń. Spotkania będą odbywały się w języku angielskim, przedstawienie certyfikatu językowego nie jest wymagane, ale będzie dodatkowym atutem. Ze względu na wymogi projektowe przedstawione przez Koordynatora z Finlandii, pierwszeństwo w rekrutacji mają studenci pierwszego stopnia. Obowiązująca w projekcie polityka bezpieczeństwa wymaga, by były to osoby w pełni zaszczepione, a także wyrażające zgodę na ewentualny test COVID-19 (tzw. szybki) przed rozpoczęciem zajęć.

W budżecie projektu przewidziano środki na sfinansowanie podróży i pobytu grupy w czasie ISP (zakwaterowanie w standardzie hostelu, podstawowe wyżywienie, podróż). Ze względu na bardzo wysoki poziom cen biletów lotniczych do obu lokalizacji, istnieje możliwość podróży (w tych lokalizacjach raczej jedynie częściowo) pociągiem lub autobusem. Studenci winni we własnym zakresie (nie refinansowane z projektu) ubezpieczyć się (opcja z pokryciem ewentualnych kosztów kwarantanny), posiadać własne maseczki (FFP2, nowa na każdy dzień wydarzenia). W przypadku podjęcia przez zakwalifikowaną grupę decyzji o wydłużeniu pobytu (np. ze względu na dogodniejsze połączenia lotnicze), opłacenie dodatkowych noclegów leży po stronie uczestników. Należy posiadać środki na dodatkowe wydatki osobiste (zwracamy uwagę na wysokie ceny, szczególnie w Finlandii). Może zaistnieć potrzeba (częściowego) wyasygnowania środków na podróż (do refundacji po powrocie).

W przypadku pytań, zapraszamy w najbliższy poniedziałek, 21.03.2022, o godz. 10:00 i 16 :00 na spotkania informacyjne (on-line) z koordynatorem MOTION. Kod do zespołu na Teams: yevxdvc

Rekrutacja odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego wraz z załączeniem listu motywacyjnego. Formularz dostępny jest pod tym linkiem. 

Można aplikować na oba wyjazdy, ale możliwe jest zakwalifikowanie do udziału jedynie w jednym z nich. Termin zgłoszenia upływa w piątek, 25 marca 2022 roku. 

 

pozostałe wiadomości