AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

O możliwościach współpracy z uczelniami zagranicznymi

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Nadesłane.

W piątek, 29 stycznia 2021 roku odbyło się spotkanie poświęcone możliwościom współpracy Wydziału z uczelniami zagranicznymi. W spotkaniu udział wzięli: dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK, Dziekan WNEiZ, dr Aranka Ignasiak-Szulc, Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju oraz Tomasz Lenz, członek sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

W trakcie spotkania omówiono możliwości promocji oferty Wydziału (zwłaszcza programów podwójnego i potrójnego dyplomu) wśród studentów uczelni międzynarodowych oraz aspekty związane ze współpracą badawczą z ośrodkami zagranicznymi. 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu jest bardzo aktywny na polu współpracy międzynarodowej. Aktualnie posiada podpisanych ponad 70 umów dwustronnych  co łącznie daje około 150 miejsc na uczelniach zagranicznych dla studentów. Tym, którzy chcą się rozwijać i mają odpowiednie predyspozycje, Wydział umożliwia odbycie części studiów (jeden lub dwa semestry) na jednej z zagranicznych uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+. Studenci wyjeżdżający uzyskują stypendium programu Erasmus, które pokrywa część miesięcznych kosztów utrzymania na studiach za granicą. Uczelnie partnerskie znajdują się w takich krajach jak m.in.: Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Turcja, Wielka Brytania oraz Włochy. Dodatkowo, Ci którzy wykazują odpowiednie kompetencje językowe mogą wybrać studia magisterskie w całości prowadzone w języku angielskim, umożliwiające zdobycie jednocześnie dwóch oraz trzech dyplomów.

pozostałe wiadomości