AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

W zespole doradczym

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański, DzPiI UMK.

Dr hab. Justyna Łapińska została powołana do Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Diamentowy grant" oraz programu "Iuventus Plus". Jej kadencja potrwa od 20 marca 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Diamentowy grant to program przeznaczony dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe. W jego ramach, co roku 100 najlepszych może otrzymać grant na własne badania. Laureaci programu mogą też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. Właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi.

Iuventus Plus to z kolei program program adresowany do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Celem programu jest wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, których efekty promowane są w drodze ich publikacji w najlepszych światowych czasopismach ujętych w wykazie Journal Citation Reports (JCR) lub ERIH, a przez to zachęcenie młodych naukowców do podejmowania tego rodzaju działalności.

pozostałe wiadomości