AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wizyta studyjna w CWB

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu

8 stycznia 2020 roku odbyła się wizyta studyjna studentów i pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości w Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

W trakcie wizyty omówiono na przykładach przebieg procesu inwestycyjnego oraz działania marketingowe. Podczas wizyty omówiono także główne kierunki współpracy katedry z centrum oraz ustalono warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą gospodarczego rozwoju miasta Torunia w niżej podanych zakresach:

  • problematyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ich stanu i perspektyw rozwoju,
  • organizacja i kierowanie procesami inwestycyjnymi,
  • doskonalenie problematyki rachunku efektywności, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji,
  • ryzykiem działalności inwestycyjnej,
  • zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku nieruchomości,
  • inwestowanie na rynku nieruchomości,
  • uwarunkowania dewelopera na rynku nieruchomości,
  • ryzyko na rynku nieruchomości,
  • wycena nieruchomości i przedsiębiorstw,
  • problematyka gospodarki przestrzennej.

Wizyta odbyła się w ramach podpisanego 5 grudnia 2018 roku porozumienia między Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu a Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. Porozumienie dotyczy zbliżenia środowiska nauki i praktyki gospodarczej m.in. poprzez konsultacje programu studiów i praktyk, prowadzenia warsztatów, wskazywania tematyki prac dyplomowych, umożliwienia studentom odbywania staży i organizacji wizyt studyjnych w firmach.

pozostałe wiadomości