AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Po inauguracji roku

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Paulina Graban/Wiktora Gumińska

1 października 2019 roku odbyła się wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych.  Naukę w murach naszego Wydziału rozpoczęło ponad 400 osób.

W programie uroczystości znalazły się m.in. wystąpienia Dziekana WNEiZ, dr. hab. Jerzego Boehlke, prof. UMK oraz prof. dr hab. Andrzeja Sokali, Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej, którzy powitali nowych studentów w murach Wydziału i Uniwersytetu, przedstawiając im także korzyści płynące z podjęcia studiów ekonomicznych na UMK. 

W trakcie wydarzenia wręczono także medale zasługi na rzecz Wydziału oraz wysłuchano przemówienia jednego z nagrodzonych - pana Sławomira Cieślińskiego, prezesa MEDIEN SERVICE.

Głównym punktem uroczystości było ślubowanie i wręczenie listów immatrykulacyjnych studentom I roku. Podczas uroczystości ponad 400 osób zostało oficjalnie włączonych do grona społeczności akademickiej i rozpoczęło swoją (co najmniej) 3-letnią studencką przygodę. Cieszymy się, że wybraliście studia na naszym Wydziale i wspólnie z nami będziecie tworzyć #teamwneiz.

Po immatrykulacji Prodziekan ds. Studentów, dr Ryszard Lorenczewski przedstawił nazwiska najlepszego studenta i absolwenta WNEiZ. Najlepszym studentem została pani Marta Więzowska, student II roku II stopnia finansów i rachunkowości (sp. rachunkowość i audyt finansowy), zaś najlepszą Absolwentką - pani Daria Miścikowska, studentka finansów i rachunkowości. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wydarzenie zakończyło przemówienie gości - Pana Stanisława Rakowicza, Honorowego Konsula Republiki Peru, prof. Stanisława Sudoła, doktora honoris causa UMK oraz Anny Bedry, przedstawicielki Samorządu Studenckiego.

Zajęcia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dla studiów stacjonarnych rozpoczynają się 2 października.  

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.