AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Po inauguracji roku

obrazek: fot.Paulina Graban/Wiktora Gumińska]
fot. Paulina Graban/Wiktora Gumińska

1 października 2019 roku odbyła się wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych.  Naukę w murach naszego Wydziału rozpoczęło ponad 400 osób.

W programie uroczystości znalazły się m.in. wystąpienia Dziekana WNEiZ, dr. hab. Jerzego Boehlke, prof. UMK oraz prof. dr hab. Andrzeja Sokali, Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej, którzy powitali nowych studentów w murach Wydziału i Uniwersytetu, przedstawiając im także korzyści płynące z podjęcia studiów ekonomicznych na UMK. 

W trakcie wydarzenia wręczono także medale zasługi na rzecz Wydziału oraz wysłuchano przemówienia jednego z nagrodzonych - pana Sławomira Cieślińskiego, prezesa MEDIEN SERVICE.

Głównym punktem uroczystości było ślubowanie i wręczenie listów immatrykulacyjnych studentom I roku. Podczas uroczystości ponad 400 osób zostało oficjalnie włączonych do grona społeczności akademickiej i rozpoczęło swoją (co najmniej) 3-letnią studencką przygodę. Cieszymy się, że wybraliście studia na naszym Wydziale i wspólnie z nami będziecie tworzyć #teamwneiz.

Po immatrykulacji Prodziekan ds. Studentów, dr Ryszard Lorenczewski przedstawił nazwiska najlepszego studenta i absolwenta WNEiZ. Najlepszym studentem została pani Marta Więzowska, student II roku II stopnia finansów i rachunkowości (sp. rachunkowość i audyt finansowy), zaś najlepszą Absolwentką - pani Daria Miścikowska, studentka finansów i rachunkowości. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wydarzenie zakończyło przemówienie gości - Pana Stanisława Rakowicza, Honorowego Konsula Republiki Peru, prof. Stanisława Sudoła, doktora honoris causa UMK oraz Anny Bedry, przedstawicielki Samorządu Studenckiego.

Zajęcia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dla studiów stacjonarnych rozpoczynają się 2 października.  

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć