AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Trwa rekrutacja do programu Erasmus+

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Do 16 marca potrwa rekrutacja na studia w roku akademickim 2020/2021 w ramach programu Erasmus+.

Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi UMK, a dokładniej konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów.

Lista umów zawartych przez UMK.

Na wyjazdy na studia mogą być zakwalifikowani studenci, którzy:

  • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego trzeciego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich (dziennych, wieczorowych i zaocznych),
  • w momencie podpisywania umowy indywidualnej na wyjazd będą studentami co najmniej II roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.

Ponadto kandydaci powinni:

  • mieć dobre wyniki w nauce,
  • znać język angielski na poziomie komunikacyjnym.

Szczegółowych informacji udzieli na temat wyjazdów na naszym Wydziale udzieli Wydziałowy Koordynator Programów Międzynarodowych, mgr Mariusz Lewandowski (mlewandowski@umk.pl, tel. 56 611 46 14, pokój 20).

Niezbędne informacje na temat programu Erasmus+, warunków formalnych i trybu rekrutacji, stawek stypendialnych oraz dokumentów do przygotowania znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej oraz na stronie naszego Wydziału w zakładce "Współpraca z zagranicą".

pozostałe wiadomości