AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Stypendia MNiSW przyznane

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Pięcioro badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym jeden z naszych wykładowców, znalazło się wśród tegorocznych laureatów stypendiów ministra dla wybitnie zdolnych młodych naukowców.

W tym roku wyróżnieni stypendiami zostali następujący naukowcy z UMK:

  • dr Maciej Ryczkowski z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
  • mgr Alicja Bartnicka z Wydziału Nauk Historycznych;
  • dr Anna Ilnicka z Wydziału Chemii;
  • dr Kamila Majewska z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych;
  • dr Karolina Słowik z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Cała piątka będzie otrzymywać wsparcie przez maksymalny czas trwania finansowania, czyli przez 36 miesięcy.

W roku 2019 stypendia ministra uzyskało 211 młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o zasięgu międzynarodowym. O stypendia mogli wnioskować doktoranci i nauczyciele akademiccy, którzy posiadają tytuł doktora nie dłużej niż 7 lat. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczył na ten cel 40 milionów złotych. Laureaci otrzymają comiesięczne wsparcie w wysokości 5 390 złotych przez maksymalnie 3 lata.

Lista wszystkich laureatów

pozostałe wiadomości