AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Otworzyliśmy Akademię Przyszłego Menedżera 2.0

tłum osób przecina wstęgę
Symboliczne przecięcie wstęgi Akademii nastąpiło w trakcie wydarzenia 23.11.2023 roku.

23 listopada br. zainaugurowaliśmy Akademię Przyszłego Menedżera 2.0 - nowy projekt współpracy ze szkołami średnimi.  Partnerami tegorocznej edycji są: Centrum Wsparcia Biznesu, Fundacja Przedsiębiorczy Toruń oraz Nicolaus Bank.

Projekt przewiduje kilka ścieżek współpracy z zainteresowanymi szkołami, w tym m.in. organizację tematycznych wykładów, warsztatów i mentoringów dla uczennic i uczniów (stacjonarnie i wyjazdowo, w siedzibie szkoły), organizację wizyt studyjnych dla zainteresowanych szkół u partnerów biznesowych wydziału czy organizację szkoleń dla kadry dydaktycznej, podnoszących kompetencje w ramach przedmiotów podstawy przedsiębiorczości oraz biznes i zarządzanie.

W ramach Akademii Przyszłego Menedżera 2.0 Wydział objął patronatem dwie klasy biznesowe – w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu oraz w IV Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Dla uczniów i uczennic z tych klas przygotowany został program szkoleniowo-mentoringowy, w ramach którego młodzież pracować będzie nad rozwiązaniem problemu biznesowego partnera, banku Nicolaus. Przewidziano 6 spotkań, w trakcie których, metodą sprintu projektowego, pod okiem ekspertek i ekspertów z naszego Wydziału, Fundacji Przedsiębiorczy Toruń oraz Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, stworzone zostaną rozwiązania szyte na miarę potrzeb klientów banku z zakresu cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju.

W kolejnych miesiącach uruchomione zostaną kolejne kompontenty Akademii Przyszłego Menedżera 2.0 – szkolenia dla studentek i studentów WNEiZ oraz dla osób spoza społeczności akademickiej, które chcą rozwinąć swoje kompetencje – wszystko w myśl idei lifelong learning.

Akademia Przyszłego Menedżera 2.0 jest odświeżoną wersją długoletniego projektu realizowanego na WNEiZ pod nazwą Akademia Przyszłego Menedżera. W tej wersji skupimy się na rozwoju kompetencji z zakresu cyfryzacji, zrównoważonego rozwoju i szeroko pojętej konkurencyjności - obszarów, które zostały zdiagnozowane jako kluczowe specjalizacje Wydziału w jego nowej strategii.

Za realizację projektu odpowiedzialne jest wydziałowe centrum współpracy z biznesem BIZNESHUB.

Strona Akademii Przyszłego Menedżera 2.0

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.