AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Oceń zajęcia dydaktyczne

Aplikacja mobilna USOS
fot. Andrzej Romański

Otwarte zostały kwestionariusze ankiet oceny zajęć dydaktycznych realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023.

Badanie ma na celu monitorowanie jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie, zaś zebrane i opracowane wyniki stanowić będą podstawę do wdrażania rozwiązań służących poprawie procesu kształcenia.

Ocena nauczycieli akademickich przez studentów umożliwia identyfikację mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego, będzie także wykorzystana do doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz docenienia najlepszych dydaktyków.

Uczestnictwo w pełni anonimowym badaniu polega na wypełnieniu kwestionariusza, dostępnego po zalogowaniu w systemie USOS lub w aplikacji Mobilny USOS UMK. Ankiety pozostaną otwarte do 15 października 2023 roku. Kwestionariusze zostały udostępnione w języku polskim i angielskim.

 

pozostałe wiadomości