AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

BIZNESHUB oficjalnie otwarty

Zdjęcie ilustracyjne
W trakcie uroczystości dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. BIZNESHUB fizycznie mieści się w łączniku, między nową a starą częścią Wydziału. fot. Andrzej Romański

30 marca br. zainaugurowano działalność BIZNESHUBU - wydziałowego centrum współpracy z biznesem. W uroczystym otwarciu - poza członkami społeczności akademickiej - udział wzięli liczni przedstawiciele biznesu, instytucji publicznych oraz organizacji non-profit.

BIZNESHUB powstał z myślą o nawiązywaniu i umacnianiu współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania a przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz wsparciem przedsiębiorczości akademickiej. Głównym celem działalności centrum jest stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk, które pozwolą na rozwijanie innowacyjnych projektów oraz umacnianie relacji między nauką a biznesem. Działania BIZNESHUBU obejmą szereg inicjatyw mających na celu zwiększenie zainteresowania biznesem wśród studentów i wykładowców oraz realizację projektów badawczych, doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorców.

Trzon centrum stanowi zespół w składzie: dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK (Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym), dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz, ekspertka ds. usług badawczo-rozwojowych, Barbara Jóźwik (specjalistka ds. wsparcia projektów) oraz Mariusz Lewandowski, koordynujący jego pracę i odpowiedzialny m.in. za kreowanie inicjatyw łączących biznes z nauką. Z BIZNESHUBEM na stałe współpracować będą także przedstawiciele wszystkich Katedr działających na Wydziale.

Poza przemówieniami wygłoszonymi m.in. przez prof. dr. hab. Wojciecha Wysotę, Prorektora ds. Nauki oraz dr. hab. Jerzego Boehlke, prof. UMK, Dziekana WNEiZ UMK, część oficjalną wzbogaciła prelekcja nt. wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie, wygłoszona przez eksperta z zakresu AI, Pawła Nogę. Uroczystość rozpoczęła i zakończyła zaś sesja networkingowa, w ramach kolejnej edycji „Śniadania biznesowego na WNEiZ”.

Strona BIZNESHUBU

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.