AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Sukces w MINIATURZE

Zdjęcie portretowe młodej kobiety, około 35 lat.
Zainteresowania naukowe dr Agnieszki Szulc-Obłozy skupione są wokół zrównoważonych postaw, w tym zrównoważonego rynku pracy i zrównoważonej konsumpcja, szarej strefy, zatrudnieniu nierejestrowanemu, instytucje formalnych i nieformalnych na rynku pracy. fot. Nadesłane.

Dr Agnieszka Szulc-Obłoza z Katedry Ekonomii znalazła się na liście rankingowej w konkursie Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 7. Badaczka otrzymała wsparcie finansowe na badania wstępne/pilotażowe w wysokości 36 342 złotych.

Głównym założeniem konkursu MINIATURA jest finansowe wsparcie przygotowania projektu, który zostanie złożony w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Osoby aplikujące o grant mogą uzyskać od 5 do 50 tys. zł na realizację działania (badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staż naukowy, wyjazd badawczy lub konsultacyjny) trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy. Konkurs adresowany jest do badaczy i badaczek zatrudnionych w polskich jednostkach, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.

Dr Agnieszka Szulc-Obłoza zrealizuje projekt pn. „Skala pomiarowa konsumpcji zrównoważonej młodych dorosłych”.

pozostałe wiadomości