AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Po polsku o zarządzaniu projektami

Zdjęcie ilustracyjne
Dariusz Ciechan fot. Nadesłane

Dariusz Ciechan, uczestnik studiów doktoranckich na naszym Wydziale, kierował projektem dotyczącym przetłumaczenia na język polski szóstego wydania PMBOK® Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge).

Najnowsza wersja PMBOK® (przewodnik po kanonie wiedzy o zarządzaniu projektami) została wydana w języku angielskim we wrześniu 2017. Wersja ta zwraca jeszcze większą uwagę na znaczenie zarządzania ryzykiem w projektach, czy też porządkuje procesy w dziesięciu Obszarach Wiedzy zarządzania projektami. Istotną kwestią, która bez wątpienia wymagała aktualizacji, był wpływ zarządzania zwinnego (agile) na zarządzanie projektami w ogóle. Świat zarządzania projektami jest bardzo dynamiczny i wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności.

W związku z tym Project Management Institute Poland Chapter (PMI Poland Chapter) podjął historyczną decyzję o zaangażowaniu całego środowiska związanego z zarządzaniem projektami i wydaniu najnowszej wersji PMBOK® w języku polskim. Pomogło to w doprecyzowaniu i ujednoliceniu polskiej terminologii oraz czytelniejszym przekazie elementów zarządzania projektami. W polskim tłumaczeniu brało udział ponad 30 specjalistów zarządzania projektami w Polsce, którymi jako Kierownik Projektu zarządzał Dariusz Ciechan.

Będąc jednym z weryfikatorów tłumaczenia niejednokrotnie stawałem przed dylematem, w jaki sposób przetłumaczyć terminologię angielską, aby była zrozumiała zarówno dla osób rozpoczynających przygodę z zarządzaniem projektami, jak i dla ekspertów w tej dziedzinie. Poszukiwanie najlepszych słów lub zwrotów oddających rzeczywiste zastosowanie prowadziło wśród weryfikatorów do wielu kreatywnych sporów o nazewnictwo, ale za każdym razem udawało nam się uzyskać konsensus. - mówi Dariusz Ciechan.

Od listopada 2019 roku przewodnik po kanonie wiedzy zarządzania projektami wraz ze standardem zarządzania projektami - PMBOK® jest dostępny w języku polskim dla społeczności zarządzania projektami w Polsce.

pozostałe wiadomości