AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Etyka w finansach - konkurs

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Mariusz Lewandowski

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła VIII polską edycję konkursu Etyka w finansach.

W konkursie mogą wziąć udział pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy zainteresowani zagadnieniem etyki w sektorze finansowym. Jego ideą jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. Dziś - w czasach przyśpieszonego budowania kapitalizmu, kryzysów finansowych i wyzwań roku 2020 - refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, jest niezwykle potrzebna.

Konkurs daje szansę podzielenia się pasją do wykonywanej pracy, efektami badań naukowych, obserwacjami, a także pomysłami na ulepszenie systemu. Jak co roku, zadaniem konkursowym jest napisanie eseju.

Polska edycja konkursu jest organizowana przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. Międzynarodowa edycja konkursu organizowana jest przez Obserwatorium Finansowe w Genewie. Komisja Etyki Bankowej liczy, że przesłane prace będą cennym materiałem do dyskusji i działań podejmowanych w celu wzmocnienia roli etyki w sektorze finansowym.

W VIII polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 30 tys. zł. Nagrody przekazywane są w formie pieniężnej. Sponsorami nagród są: PKO Bank Polski S.A., Bank Pocztowy S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Santander Bank Polska S.A., Bank Ochrony Środowiska.

Konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5 000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź propozycji praktycznego zastosowania norm etycznych. Powinien prezentować innowacyjne pomysły oraz jasne wnioski.

Termin nadsyłania esejów upływa 1 marca 2021 roku.

pozostałe wiadomości