AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Nowa Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Milena Miszewska

Od 1 października 2019 roku funkcję Prodziekana ds. Współpracy z Zagranicą Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu pełnić będzie dr Aranka Ignasiak-Szulc. Zastąpi na tym stanowisku prof. dr hab. Aldonę Glińską-Neweś, która od tej pory będzie przewodniczącą dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości.

Aranka Ignasiak-Szulc jest magistrem prawa i doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej UMK. Jest autorką i redaktorką ponad 60 publikacji z dziedziny polityki spójności UE oraz rozwoju społeczno-gospodarczego i regionalnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Uczestniczyła i współorganizowała szereg konferencji i seminariów międzynarodowych; jest członkiem międzynarodowych zespołów badawczych, konsultantką strategii rozwoju i programów rewitalizacji jednostek samorządu terytorialnego. Ekspertka ds. funduszy unijnych kilku programów operacyjnych krajowych i regionalnych, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 (autorka wniosków o dofinansowanie, koordynator projektów, ekspert ds. oceny wniosków); autorka ekspertyz na rzecz instytucji publicznych; konsultantka w zakresie internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw oraz komercjalizacji wyników badań naukowych. Od wielu lat  jest zaangażowana w proces internacjonalizacji Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, od 1 października 2019 r. jako Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju. Prywatnie zapalona narciarka i miłośniczka podróży.  

pozostałe wiadomości