AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

O polskich inwestycjach w Kazachstanie

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Nadesłane.

3 grudnia 2020 roku o godz. 10:00 czasu polskiego odbędzie się konferencja pn. Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Kazachstanie – uwarunkowania i perspektywy. Organizatorami wydarzenia są Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu oraz Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Nur-Sułtanie.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wybrane wyniki badania dotyczącego polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Kazachstanie. Projekt badawczy zrealizował zespół UMK w składzie: dr. hab. inż. Małgorzata Jaworek, prof. UMK (kierownik projektu), dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK, dr hab. Marcin Kuzel, prof. UMK i dr Magdalena Kuczmarska. Głównym celem badania było pogłębienie wiedzy dotyczącej uwarunkowań i efektów internacjonalizacji kapitałowej polskich przedsiębiorstw w Kazachstanie, a także rozpoznanie perspektyw rozwoju działalności podmiotów z polskim kapitałem w tym kraju. Projekt badawczy został zrealizowany pod honorowym patronatem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

W konferencji wezmą udział między innymi: Margulan Baimukhan (Wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu), Selim Chazbijewicz (Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kazachstanie), Tomasz Lenz (Poseł na Sejm RP, Członek Polsko-Kazachstańskiej Grupy Parlamentarnej), Grzegorz Słomkowski (Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA) oraz Julia Horodecka (Kierownik Biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Nur-Sułtan).

pozostałe wiadomości