AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rejestracje na zajęcia - ważne informacje

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki, w związku z tym przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące rejestracji na zajęcia i seminaria dyplomowe w roku akademickim 2021/2022. 

Rejestracja na zajęcia kursowe:

Studenci 1 roku I stopnia studiów stacjonarnych nie będą rejestrowali się na obowiązujące ich zajęcia. Zostaną wpisani na poszczególne przedmioty i do grup ćwiczeniowych przez dziekanat.
Rejestracja na zajęcia dla studentów 1 roku I i II stopnia studiów niestacjonarnych będzie miała miejsce na ok. tydzień przed rozpoczęciem zajęć tj. ok 15 października. Studenci będą rejestrowali się samodzielnie poprzez odpowiednią zakładkę w systemie USOSweb. 

W dniu 30.09.2021 r. od godz. 8.00 rozpoczną się rejestracje na przedmioty dla studentów 1 i 2 roku II stopnia studiów stacjonarnych i 2 roku II stopnia studiów niestacjonarnych oraz  studentów 2 i 3 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (w tym seminaria dyplomowe dla studentów 3 roku 1 stopnia obu trybów kształcenia - prosimy o sprawdzenie godziny rozpoczęcia rejestracji dla danego kierunku, ponieważ obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”.) Kalendarz rejestracji

Rejestracja na seminaria magisterskie dla studentów 1 roku II stopnia odbędzie się w styczniu 2022 r.

W związku z faktem, iż niektóre zajęcia w semestrze zimowym będą odbywały się w formie zdalnej, studenci którzy nie zapiszą się do grupy nie będą mieli technicznej możliwości uczestniczenia w zajęciach. Każdy przedmiot prowadzony w formie zdalnej będzie wpisany jako kurs na platformie MOODLE, a studenci otrzymają odpowiednie instrukcje i zaproszenia od nauczycieli prowadzących zajęcia. Zajęcia zdalne w planie zajęć nie mają przyporządkowanej sali. 

Studenci kierunków anglojęzycznych zostaną zapisani na zajęcia przez Dziekanat. 


Rejestracja na zajęcia z obszaru nauk humanistycznych:

Studenci I stopnia mają obowiązek zrealizowania zajęć z dziedziny nauk humanistycznych w wymiarze 6 ECTS w trzyletnim toku studiów. W ofercie WNEiZ znajduje się sześć wykładów:

  • Filozofia
  • Podstawy etyki
  • Historia gospodarcza
  • Sztuka wystąpień publicznych
  • Writing – pisemne formy użytkowe dla studentów studiów ekonomicznych
  • Nowe media i demokracja – NOWOŚĆ

Każdy z nich ma 2 ECTS, które przypisane są do danego roku studiów i semestru studiów. Brak realizacji takiego wykładu na danym roku skutkować będzie niezaliczeniem roku studiów. W związku z tym, każdy student powinien sprawdzić w swoim planie studiów, dostępnym w zakładce "Student", na którym roku (semestrze) musi zrealizować te zajęcia, aby otrzymać punkty ECTS.

Rejestracja na zajęcia humanistyczne dla studentów studiów stacjonarnych rozpocznie się także 30.09.2020 r. od godz. 13.15. W semestrze zimowym obowiązek zaliczenia wykładu humanistycznego mają tylko studenci 3 roku 1 stopnia. Studenci 3 roku muszą pamiętać aby nie zapisywać się na przedmiot, który realizowali na 1 roku!

Studenci studiów niestacjonarnych nie rejestrują się na wykłady ogólnouczelniane. Mają je zaplanowane w rozkładzie zajęć danego semestru i wpisani zostaną na te przedmioty przez dziekanat.


Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane:

Zgodnie z planem studiów każdy student 2 roku I stopnia oraz 1 roku II stopnia musi zrealizować przedmiot z grupy wykładów ogólnouczelnianych w wymiarze nie mniejszym niż 2 ECTS. Rejestracja na nie jest ogólnouniwersytecka - istnieje możliwość wybrania zajęć oferowanych przez wszystkie wydziały. Link do rejestracji

Studenci studiów niestacjonarnych nie rejestrują się na wykłady ogólnouczelniane. Mają je zaplanowane w rozkładzie zajęć danego semestru i wpisani zostaną na te przedmioty przez dziekanat.

pozostałe wiadomości