AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Studia podyplomowe na "5" - wyniki pomiaru oczekiwań i stopnia ich spełnienia wśród słuchaczy

Zdjęcie ilustracyjne
Absolwenci studiów podyplomowych "Budowanie kompetencji menedżerskich liderów biznesu" realizowanych razem z EY. fot. Andrzej Romański

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przeprowadził wewnętrzny pomiar oczekiwań i stopnia ich spełnienia wśród słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2016/2017. W pierwszym badaniu wzięło udział 119 osób, natomiast w kolejnym 101. Wyniki końcowe pomiaru okazały się zaskakujące - wynika z nich, że prawie we wszystkich badanych parametrach, wskaźnik otrzymanej satysfakcji przekracza w znacznym stopniu oczekiwania, jakie słuchacze posiadali na początku.

Najmniej osób oczekiwało, aby studia przyczyniły do rozwoju ich celów zawodowych. Ten wskaźnik osiągnął wyższy wynik niż przy końcowym badaniu satysfakcji jedynie o 2% (13% na początku i 11% przy stopniu spełnienia oczekiwań). Słuchacze najlepiej ocenili kadrę prowadzącą zajęcia. Aż 93% z nich uważa, że znalazło nauczycieli godnych uznania wśród wykładowców akademickich. Warto dla kontrastu wspomnieć, że jedynie 18% wyrażało taką potrzeb.

Istotną informacją dla Wydziału staje się także ocena dotycząca parametru pod nazwą „Studia pozwolą mi na pogłębienie posiadanej przeze mnie wiedzy w wyuczonej specjalności”.  Dla 40% ten czynnik okazywał się ważny, ale dla porównania aż 82% badanych potwierdziło, że zdobyło satysfakcjonujący poziom wiedzy z wybranego przez siebie zakresu nauk. Ponad połowa badanych twierdzi, że ich specjalistyczna wiedza w pełni spełni wymogi przyszłych pracodawców. Słuchacze w dużym stopniu zgadzają się także ze stwierdzeniem, że studiowanie na UMK zwiększyło ich przewagę nad innymi osobami na rynku pracy (50% badanych w pierwszym pomiarze i 68% w drugim). Zdaniem aż 78% procent program studiów i treści przedmiotów tworzą spójną i dobrze przemyślaną całość. Warto także wspomnieć, że słuchacze studiów podyplomowych na WNEiZ bardzo dobrze czują w swojej uczelni. 98% stwierdza, że studia są dla nich ciekawym okresem w życiu oraz 89% przyznaje, że poznało interesujących ludzi.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych na rok akademicki 2018/2019. Szczegółowa lista programów, zasady rekrutacji i opłaty dostępne są pod tym linkiem. Zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym nadchodzącego roku akademickiego. Dołącz do nas i przekonaj się, że Ty także będziesz zadowolony!

pozostałe wiadomości