AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zmarł pierwszy Absolwent ekonomii na WNEiZ

Zdjęcie ilustracyjne
Władysław Waliński, zdjęcie z czasów studiów fot. Archiwum prywatne

W wieku 74 lat zmarł Władysław Waliński, pierwszy absolwent studiów magisterskich z ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 12 kwietnia 2021 roku zmarł nasz dobry przyjaciel Władysław Waliński. Odbył studia w Instytucie Ekonomicznym (obecnie Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w latach 1968-1972. Ukończył je uzyskując dyplom magistra ekonomii z numerem 1. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Jerzego Liczkowskiego – organizatora Instytutu i jego dyrektora. Egzamin magisterski odbył się 21.06.1972 roku. Był współtwórcą i członkiem pierwszego samorządu studentów Wydziału, inicjatorem utworzenia w Uniwersytecie placówki AIESEC, prowadzącej aktywną działalność do chwili obecnej. Był pierwszym studentem Uniwersytetu uczestniczącym w programie praktyk zagranicznych tej organizacji. W 1971 roku odbył ponad miesięczną praktykę w fabryce jubilerskiej byłej Jugosławii. Po studiach pracował między innymi w Przedsiębiorstwie Państwowym JUBILER. Jako jeden z pierwszych absolwentów podjął prywatną działalność gospodarczą. Ostatnio było to przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją rekreacyjnego sprzętu pływającego.

Był bardzo dumny z tego, że będąc absolwentem jest członkiem społeczności akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dawał temu wyraz między innymi uczestnicząc we wszystkich uroczystościach jubileuszowych Wydziału i zjazdach absolwentów.  Osiągnięciami zawodowymi i postawą życiową godnie reprezentował swoją Alma Mater. Był dobrym, prawym Człowiekiem. Będzie nam Jego bardzo brakowało.

W imieniu absolwentów I rocznika WNEiZ

Włodzimierz Karaszewski

pozostałe wiadomości