AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK wybrana Dziekanem naszego Wydziału na kadencję 2024-2028

Zdjęcie ilustracyjne

Dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK została wybrana Dziekanem naszego Wydziału na kadencję 2024-2028.

Marlena Ciechan-Kujawa jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W 1996 r. ukończyła studia w zakresie zarządzania finansami na kierunku zarządzanie i marketing. W 2002 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych, a w 2015 – doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia pt. „Wielowymiarowy audyt biznesowy – wartość dodana dla organizacji i interesariuszy”. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zintegrowanych (finansowych i niefinansowych) generatorów efektywności modeli biznesowych. W swoich badaniach koncentruje się na analizie uwarunkowań i mechanizmów wdrażania strategii cyfrowych i zrównoważonych oraz ich wpływu na wyniki organizacji. Prof. Ciechan-Kujawa ma wieloletnie doświadczenie w realizacji prac badawczych i wdrożeniowych, a także usług eksperckich. Była Prezesem uniwersyteckiej spółki spin-off, prowadziła audyty zintegrowanych systemów zarządzania oraz projektowała modele pomiaru i raportowania wyników dla kilkudziesięciu organizacji biznesowych, w tym w ramach międzynarodowego projektu "Innovation Framework for Challenge-Oriented Intelligent Manufacturing". Za prowadzoną działalność naukową i organizacyjną uzyskała liczne nagrody indywidualne i zespołowe, między innymi przyznane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce za najlepsze prace naukowe z zakresu rachunkowości, czy Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za najbardziej innowacyjny i wartościowy program studiów.
Od 2017 r. pełni funkcję kierowniczki Katedry Rachunkowości Zarządczej, a od 2020 r. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym. Od wielu lat kieruje realizowanymi z partnerami biznesowymi studiami podyplomowymi Business Controlling i Project Management. Zainicjowała współpracę z kilkudziesięcioma przedsiębiorstwami i organizacjami, z którymi Uniwersytet realizuje projekty dydaktyczne, naukowe i organizacyjne, a w 2023 roku powoła do życia BiznesHub – wydziałową jednostkę wspierającą rozwój projektów nauka-biznes. Jest przedstawicielką UMK w międzynarodowych organizacjach branżowych tj. Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL, Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów ICV, Instytut Zarządzania Projektami PMI.
 
Pani Profesor przewodniczyła zespołowi, który opracował Strategię Rozwoju Wydziału na lata 2023-2030 oraz strategię wpływu społecznego. Przewodniczy również Wydziałowej Komisji Wydawniczej oraz jest członkinią Komisji ds. Etyki Badań Naukowych i Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Jest również członkinią Rady Nadzorującej CPATT, Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 Antoniego Jurasza w Bydgoszczy oraz Rady Nadzorującej Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Z ramienia uczelni była Ekspertką Komisji Ewaluacji Nauki w procesie ostatniej parametryzacji.
Prof. Marlena Ciechan-Kujawa wypromowała ponad 280 licencjatów i magistrów. Wypromowała lub sprawuje opiekę nad 6 doktorantami. Jej pasją są sporty zimowe oraz dalekie i bliskie podróże.

pozostałe wiadomości