AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Studenci w togach podczas uroczystości uniwersyteckiej.
fot. Andrzej Romański, Dział Promocji i Informacji UMK

Uprzejmie  zapraszamy nowo przyjętych studentów na Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2021/2022, która odbędzie się w dniu 5 października 2021 r. w Auli UMK, przy ul. Gagarina 11.

Harmonogram inauguracji:

  • o godz. 10.00 dla kierunków: ekonomia, finanse i rachunkowość
  • o godz. 14.00 dla kierunków: logistyka, komunikacja i psychologia w biznesie, zarządzanie

Podczas uroczystości nastąpi Immatrykulacja studentów I roku. Prosimy o zajmowanie dostępnych miejsc zgodnie z reżimem sanitarnym i stosowanie się do wytycznych organizatorów.  Jednocześnie informujemy, że na terenie budynków UMK obowiązuje nakaz przysłaniania ust i nosa poprawnie założoną maseczką oraz bieżąca dezynfekcja dłoni. 

1 października br. w formule online o godz. 13.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne z Prodziekanem ds. Studentów, dr. Ryszardem Lorenczewskim i przedstawicielami Samorządu Studenckiego oraz przekazane zostaną podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów. Wydarzenie będzie transmitowane na stronie internetowej wydziału oraz na Facebooku. 

W dniu 1 października br. w godz. 9.00 - 13.00 w Dziekanacie WNEiZ w Toruniu (ul. Gagarina 13A), studenci I roku I stopnia studiów stacjonarnych będą mogli odebrać legitymację studencką oraz pozostałe dokumenty. W związku z dużą liczbą przyjętych studentów prosimy o przestrzeganie podanych terminów i godzin odbioru dokumentów. Porządek wydawania dokumentów:

Kierunek finanse i rachunkowość:

  • pokój 44A, mgr Agnieszka Lesińska - osoby, których nazwiska zaczynają się od liter A-K
  • pokój 44A, Hanna Olkiewicz - osoby, których nazwiska zaczynają się od liter L-Ż

Kierunek komunikacja i psychologia w biznesie:

  • pokój 19 - mgr Milena Miszewska

Kierunek logistyka:

  • pokój 45A - mgr Beata Kozłowska

Kierunek ekonomia:

  • pokój 41 - mgr Nina Żwak - osoby, których nazwiska zaczynają się od liter A-K
  • pokój 41 - dr Iwona Salejko-Szyszczak - osoby, których nazwiska zaczynają się od liter L-Ż

Kierunek zarządzanie:

  • pokój 43 - mgr Jolanta Karpińska - osoby, których nazwiska zaczynają się od liter A-K
  • pokój 42 - mgr Renata Talacha - osoby, których nazwiska zaczynają się od liter L-Ż

Studenci obcokrajowcy studiujący w języku polskim proszeni są o stawienie się w dniu 1 października 2021 roku pomiędzy godziną 8:00 a 12:30 w pokoju nr 20 (mgr Mariusz Lewandowski) w celu dopełnienia formalności związanych z podjęciem studiów na WNEiZ UMK. 

Prosimy o niezwłoczne założenie obowiązkowego konta na serwerze UMK poprzez formularz dostępny na stronie Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego (UCI). Numer albumu można znaleźć w zaproszeniu w wersji papierowej (dostarczonej na adres korespondencyjny) lub w systemie IRK. 

Studenci I roku studiów II stopnia (w trybie stacjonarnym) mogą odbierać dokumenty w pierwszym tygodniu października w godzinach pracy dziekanatu. 

Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych zostaną udostępnione w późniejszym terminie. Inauguracja roku dla studiów niestacjonarnych planowana jest na 23 października br na godz. 8.30. Od godz. 11.30 odbędą się pierwsze zajęcia. 

Zajęcia dla wszystkich kierunków i roczników studiów stacjonarnych rozpoczynają się od 4 października 2021 roku zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie Wydziału (plany będą dostępne od około 24 września). 5 października 2021 na WNEiZ (dzień wydziałowej inauguracji roku) jest dniem wolnym od zajęć. 

pozostałe wiadomości