AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Historii Rachunkowości – ABACUS 2018

Zdjęcie ilustracyjne
Konferencja odbędzie się w budynku naszego Wydziału fot. Andrzej Romański

Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Historii Rachunkowości – ABACUS 2018 odbędzie się w czwartek 7 czerwca 2018 roku w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Gagarina 13a w godz. 9.30-14.50.

Konferencja jest organizowana przez pracowników Katedry Rachunkowości Finansowej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK i odbywa się pod patronatem prezesa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Franciszka Wali.

Podstawowym celem konferencji jest zainteresowanie środowiska naukowego badaniami nad historią rachunkowości. Chcemy, by konferencja wydobyła na światło dzienne i rozpowszechniła dorobek naukowców polskich oraz spuściznę rozwiązań praktycznych stosowanych w Polsce pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości. Cezurę czasową przedmiotu badań przyjmujemy 1950 rok.

Proponowany zakres tematyczny konferencji obejmuje:

 1. analizę ksiąg rachunkowych,
 2. pojęcie, zakres i wycena kosztów,
 3. sprawozdawczość jednostek gospodarczych (kupieckich, rolnych, fabrycznych, bankowych),
 4. analizę czasopiśmiennictwa fachowego, szkolnictwa zawodowego, podręczników i programów nauczania,
 5. teorię księgowości i dysputy naukowe.

Rada programowa:

 1. Prof. dr hab. Sławomir Sojak – przewodniczący,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Prof. dr hab. Danuta Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 3. Dr hab. Waldemar Dotkuś, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 4. Dr hab. Anna Szychta, Uniwersytet Łódzki
 5. Dr hab. Jolanta Chluska, Politechnika Częstochowska
 6. Dr hab. Mikołaj Turzyński, Uniwersytet Łódzki

Wśród uczestników, będą przedstawiciele takich ośrodków akademickich, jak: Politechnika Częstochowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. i Towimoru S.A.

pozostałe wiadomości