AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

O odpowiedzialnych łańcuchach dostaw

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Nadesłane.

4 grudnia 2020 roku odbyła się VI Konferencja Naukowo-Gospodarcza pt. Odpowiedzialne Łańcuchy Dostaw 2020. Organizatorami wydarzenia byli: Katedra Logistyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Logistyki i Innowacji Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Tegoroczna zdalna edycja, mimo pandemii, pozwoliła zgromadzić 70 gości z wielu zakątków Polski. W obradach udział wzięli przedstawiciele następujących ośrodków naukowych: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki (współorganizator konferencji) oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (współorganizator konferencji), a także przedstawiciele praktyki gospodarczej reprezentujący takie organizacje, jak: Port Gdańsk S.A., Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo Sp. z o.o., Trans-Wod, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP o. Bydgoszcz, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. oraz VAN Cargo S.A. Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji konferencji byli: Pan Przemysław Żukowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury oraz Pan dr inż. Krzysztof Wrzosek, Zastępca Dyrektora Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

W tegorocznej edycji konferencji udało się nie tylko nakreślić aktualny stan rzeczy, ale także wskazać przyszłe możliwości rozwoju usług śródlądowego transportu wodnego w łańcuchach dostaw z wykorzystaniem platform multimodalnych w regionie Morza Bałtyckiego. Zrealizowana, podobnie jak w poprzednich edycjach konferencji, sesja praktyków pozwoliła rzucić nowe światło na szanse i zagrożenia dla realizacji projektu węzła logistycznego Bydgoszcz, widziane z perspektywy przedsiębiorstw w regionie, w tym dostawców (takich jak operatorzy rzeczni i operatorzy logistyczni) oraz odbiorców (takich, jak przedsiębiorstwa sprowadzające lub dystrybuujące towary drogą morską) usług logistycznych. Konferencja umożliwiła również zaangażowanie przedstawicieli środowiska naukowego w wymianę poglądów, wyników badań i doświadczeń praktycznych w zakresie realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu łańcuchami dostaw.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu udostępnione są na stronie Katedry Logistyki. 

pozostałe wiadomości