AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Konferencyjna współpraca

Zdjęcie ilustracyjne
Na zdjęciu od lewej: Wiktoria Chylińska, Rozalia Feige, prof. Tadeusz Kufel oraz Julia Krysa. fot. Nadesłane

Na kolejnej już XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych", która odbyła się w dniach 13-16 maja 2024 w Zakopanym został zaprezentowany poster pt. "Analiza porównawcza procesów inflacyjnych w Polsce z krajami europejskimi z wykorzystaniem metod spektralnych" współautorstwa: prof. Tadeusza Kufla i trzech studentek kierunku Matematyka i Ekonomia: Wiktorii Chylińskiej, Rozalii Feige oraz Julii Krysa.

Na konferencji poster przedstawiał prof. Tadeusz Kufel, ale wyniki które zaprezentowano są fragmentami 3 przygotowywanych do obrony prac licencjackich studentek (współautorek). Celem badania była analiza porównawcza procesów inflacyjnych w Polsce w porównaniu z krajami europejskimi z wykorzystaniem metod spektralnych. Za pomocą miary kwadrat koherencji oceniono współzależność procesów według częstości, a miarą kąt fazowy oceniono aspekt wyprzedzania lub następowania procesów inflacji według częstości. Ocenę wykonano dla procesów inflacji ogółem oraz 3 grup towarowych: żywność, energia elektryczna, gaz i inne paliwa oraz restauracje i hotele. Okres analizy obejmował lata 2000-2023 (dane miesięczne, n=288), a wykorzystano dane statystyczne pochodzące z Eurostatu dotyczą harmonizowanych procesów inflacyjnych cen konsumpcyjnych (HICP). Wnioski z badań już w pełnym zakresie będą zaprezentowane w przygotowywanych do obrony pracach licencjackich.

 

pozostałe wiadomości