AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Inauguracja projektu REGIOGMINA

Zdjęcie ilustracyjne
Konferencja prasowa rozpoczynająca projekt REGIOGMINA - 08.10.2018 fot. Szymon Zdziebło, www.tarantoga.pl

Wczoraj (08.10.2018 roku) odbyła się konferencja prasowa inaugurująca projekt REGIOGMINA w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych - GOSPOSTRATEG, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Uczestniczyli w niej m.in. JM Rektor UMK - prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Prorektor SGH ds. nauki i zarządzania - dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki.

W ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych - „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG, uzyskano projekt pn. "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (akronim: REGIOGMNA).

Głównym celem projektu jest wypracowanie metod i instrumentów wsparcia ze strony samorządów lokalnych, dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności lokalnych MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw), w ramach wielopoziomowego zarządzania samorządem województwa i jego instytucjami.

W projekt zaangażowane jest konsorcjum w składzie:

  • Województwo Kujawsko-Pomorskie - Lider,
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,


UMK odpowiedzialne będzie za realizację dwóch 2 zadań:

1. w ramach fazy badawczej – „Badanie metodami statystycznymi oraz ankietami wybranych kategorii firm w oparciu o informacje baz danych, a także w oparciu o funkcjonowanie struktury rynków i kooperacji” – kierownik: dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK; zespół badawczy – 6 osób (pracownicy WNEiZ UMK),

2. w ramach fazy przygotowania do zastosowania – „Przeprowadzenie pogłębionych badań fokusowych w odniesieniu do wybranych kategorii firm i obszarów ich działania, wraz z weryfikacją rezultatów badań statystycznych, a także adekwatności możliwych do zastosowania instrumentów wsparcia oraz udziału instytucji” – kierownik: dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. UMK; zespół badawczy – 10 osób (pracownicy WNEiZ UMK).

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.