AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Inauguracja projektu REGIOGMINA

obrazek: Konferencja prasowa rozpoczynająca projekt REGIOGMINA - 08.10.2018 fot.Szymon Zdziebło, www.tarantoga.pl]
Konferencja prasowa rozpoczynająca projekt REGIOGMINA - 08.10.2018 fot. Szymon Zdziebło, www.tarantoga.pl

Wczoraj (08.10.2018 roku) odbyła się konferencja prasowa inaugurująca projekt REGIOGMINA w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych - GOSPOSTRATEG, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Uczestniczyli w niej m.in. JM Rektor UMK - prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Prorektor SGH ds. nauki i zarządzania - dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki.

W ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych - „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG, uzyskano projekt pn. "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (akronim: REGIOGMNA).

Głównym celem projektu jest wypracowanie metod i instrumentów wsparcia ze strony samorządów lokalnych, dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności lokalnych MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw), w ramach wielopoziomowego zarządzania samorządem województwa i jego instytucjami.

W projekt zaangażowane jest konsorcjum w składzie:

  • Województwo Kujawsko-Pomorskie - Lider,
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,


UMK odpowiedzialne będzie za realizację dwóch 2 zadań:

1. w ramach fazy badawczej – „Badanie metodami statystycznymi oraz ankietami wybranych kategorii firm w oparciu o informacje baz danych, a także w oparciu o funkcjonowanie struktury rynków i kooperacji” – kierownik: dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK; zespół badawczy – 6 osób (pracownicy WNEiZ UMK),

2. w ramach fazy przygotowania do zastosowania – „Przeprowadzenie pogłębionych badań fokusowych w odniesieniu do wybranych kategorii firm i obszarów ich działania, wraz z weryfikacją rezultatów badań statystycznych, a także adekwatności możliwych do zastosowania instrumentów wsparcia oraz udziału instytucji” – kierownik: dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. UMK; zespół badawczy – 10 osób (pracownicy WNEiZ UMK).

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Konferencja prasowa rozpoczynająca projekt REGIOGMINA - 08.10 [fot.Szymon Zdziebło, www.tarantoga.pl] Konferencja prasowa rozpoczynająca projekt REGIOGMINA - 08.10 [fot.Szymon Zdziebło, www.tarantoga.pl] Konferencja prasowa rozpoczynająca projekt REGIOGMINA - 08.10 [fot.Szymon Zdziebło, www.tarantoga.pl] Konferencja prasowa rozpoczynająca projekt REGIOGMINA - 08.10 [fot.Szymon Zdziebło, www.tarantoga.pl] Konferencja prasowa rozpoczynająca projekt REGIOGMINA - 08.10 [fot.Szymon Zdziebło, www.tarantoga.pl]