AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Laureaci konkursu na zespoły priorytetowe

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Anna Bielawiec-Osińska

Ogłoszono listę rankingową w konkursie na zespoły badawcze w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". Wśród wyróżnionych zespołów znalazł się "Sustainability-Team" - grupa, która obejmuje badania z zakresu zarządzania i ekonomii. Liderem zespołu jest prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś.

Laureatami konkursu zostało 8 grup badawczych, które utworzą Priorytetowe Zespoły Badawcze. Finalistami konkursu zostało 9 zespołów, a 18 zostało wyróżnionych.

Laureaci:

 1. Quantum systems for fundamental research group - grupa obejmuje badania z zakresu fizyki. Liderem zespołu jest prof. dr hab. Roman Ciuryło.
 2. Toruń Astrophysics, theoretical Spectroscopy and Quantum chemistry team - grupa obejmuje badania z zakresu astronomii, fizyki i chemii. Liderami zespołu są: dr Agata Karska, dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK i dr Dariusz Kędziera.
 3. Quantum Nanophotonics - grupa obejmuje badania z zakresu fizyki. Liderem zespołu jest prof. dr hab. Sebastian Maćkowski.
 4. Galaxy evolution and structure research group - grupa obejmuje badania z zakresu astronomii. Liderem zespołu jest dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK.
 5. Life-sciences, Applications, Nanophotonics - Cutting Edge Technologies - grupa obejmuje badania z zakresu fizyki, medycyny i informatyki. Liderem zespołu jest dr hab. Maciej Szkulmowski, prof. UMK.
 6. Ergodic Theory and Analytic Number Theory - grupa obejmuje badania z zakresu matematyki. Liderem zespołu jest prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk.
 7. Interdysciplinary Team for Research, Conservation and Restoration of the Cultural Heritage at NCU - grupa obejmuje badania z zakresu konserwacji zabytków, sztuk pięknych, fizyki i chemii. Liderami zespołu są: prof. dr hab. Elżbieta Basiul, prof. dr hab. Tomasz Ważny i prof. dr hab. Piotr Targowski.
 8. Group for the evaluation of the functional consequences of endogenously generated DNA modifications - grupa obejmuje badania z zakresu farmacji i medycyny. Liderem zespołu jest dr. hab. Daniel Gackowski, prof. UMK.

Finaliści:

 1. Interdisciplinary Innovation in Personalized Medicine Team - grupa obejmuje badania z zakresu farmacji, chemii i medycyny. Liderami zespołu są: dr hab. Barbara Bojko, prof UMK, dr Justyna Kozłowska, dr hab. Anna Bajek, prof. UMK.
 2. Centre for Language Evolution Studies - grupa obejmuje badania z zakresu językoznawstwa i ewolucji języka. Liderem zespołu jest dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK.
 3. Biomedical & phaRmAceutical InterdiscipliNary group - grupa obejmuje badania z zakresu farmacji, chemii i biologii. Liderem zespołu jest prof. dr hab. Michał Marszałł i prof. dr hab. Iwona Łakomwska.
 4. Medically oriented Molecular BIophysics - grupa obejmuje badania z zakresu fizyki. Liderem zespołu jest prof. dr hab. Wiesław Nowak.
 5. Regenerative Medicine Team - grupa obejmuje badania z zakresu biotechnologii, chemii, urologii, chirurgii i transplantologii. Liderami zespołu są: dr hab. Marta Pokrywczyńska, prof. UMK, prof. dr hab. Tomasz Drewa i prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk.
 6. Climate Change Research Unit - grupa obejmuje badania z zakresu nauk o ziemi i historii. Liderami zespołu są prof. dr hab. Rajmund Przybylak i dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK.
 7. Phylogenetic and biogeographic approaches to ecological community assembly and cladogensis in global ecosystems and in evolutionary time - grupa obejmuje badania z zakresu biologii. Liderem zespołu jest prof. dr hab. Krzysztof Szpila.
 8. Environmental Archeology Research Team - grupa obejmuje badania z zakresu archeologii. Liderem grupy jest prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki.
 9. Team for Traceology and Residue studies - grupa obejmuje badania z zakresu archeologii, chemii i geomorfologii. Liderem grupy jest dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK.

Wyróżnieni:

 1. Bio-Sep - grupa obejmuje badania z zakresu chemii i biologii. Liderem grupy jest prof. dr hab. Bogusław Buszewski.
 2. Bioinformatics in medical and population genomics - grupa obejmuje badania z zakresu biologii medycznej, bioinformatyki i medycyny. Liderami grupy są prof. dr hab. Tomasz Grzybowski, prof. dr hab. Jarosław Meller i dr hab. Rafał Adamczak, prof. UMK.
 3. CatFlood Research Team - grupa obejmuje badania z zakresu geomorfologii, geologii i sedymentologii. Liderem zespołu jest dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK.
 4. Formal Languages and Concurrency - grupa obejmuje badania z zakresu informatyki i matematyki. Liderem zespołu jest dr Łukasz Mikulski.
 5. Multifunctional Nanomaterials Research Group - grupa obejmuje badania z zakresu chemii i biologii. Liderami zespołu są prof. dr hab. Artur Terzyk, prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz i dr hab. Katarzyna Roszek, prof. UMK.
 6. Neuroinformatics - grupa obejmuje badania z zakresu informatyki, kognitywistyki i fizyki. Liderem zespołu jest prof. dr hab. Włodzisław Duch.
 7. Plant-Microbiome Interactions Team - grupa obejmuje badania z zakresu biologii. Liderem zespołu jest prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz.
 8. Interdisciplinary Centre for Emigration Studies - grupa obejmuje badania z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i archiwistyki. Liderami zespołu są dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK, dr Adam Kola i dr hab. Mirosław Supruniuk.
 9. Cytoskeleton Research Group - grupa obejmuje badania z zakresu medycyny i medycyny biologicznej. Liderami zespołu są dr hab. Dariusz Grzanka, prof. UMK i dr Maciej Gagat.
 10. Centre for Underwater Archaeology - grupa obejmuje badania z zakresu archeologii, fizyki, hydrobiologii, hydrologii i geografii. Liderem zespołu jest dr hab. Andrzej Pydyn, prof. UMK.
 11. Aristotle's Friends - grupa obejmuje badania z zakresu filozofii i logiki. Liderem zespołu jest prof. dr hab. Andrzej Pietruszczak.
 12. Biomaterials and Cosmetics Research Group - grupa obejmuje badania z zakresu chemii, weterynarii, biologii i medycyny. Liderem zespołu jest prof. dr hab. Alina Sionkowska.
 13. Designing optimal conditions for detailed knowledge of nuclear excitation by electron capture - grupa obejmuje badania z zakresu fizyki i chemii. Liderem zespołu jest dr hab. Katarzyna Słabkowska, prof. UMK.
 14. Philosophical Analyses of Contemporary Social Theories Research Team - grupa obejmuje badania z zakresu filozofii, politologii i ekonomii. Liderami zespołu są dr hab. Janusz Grygieńć, prof. UMK i dr hab. Łukasz Dominiak, prof. UMK.
 15. Urban Soil Environment - grupa obejmuje badania z zakresu gleboznawstwa, mikrobiologii, geoekologii, botaniki, ekologii i hydrogeologii. Liderem zespołu jest dr hab. Piotr Hulisz, prof. UMK.
 16. Team of Photovoltaic, Material Engineering, Applied Physics, Metrology and Power Electronics - grupa obejmuje badania z zakresu fizyki, fotowoltaiki, inżynierii materiałowej, elekrtoniki, metrologii, chemii i energoelektroniki. Liderami zespołu są dr hab. Anna Zawadzka, prof. UMK, dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK i dr hab. inż. Karol Strzałkowski, prof. UMK.
 17. Sustainability-Team - grupa obejmuje badania z zakresu zarządzania i ekonomii. Liderem zespołu jest prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś.
 18. Late Antique Literature Research Group - grupa obejmuje badania z zakresu literaturoznawstwa. Liderem zespołu jest prof. dr hab. Przemysław Nehring.

pozostałe wiadomości