AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zmarł profesor Stanisław Sudoł

Zdjęcie ilustracyjne

 

29 stycznia 2020 roku w wieku 92 lat zmarł prof. Stanisław Sudoł.

Prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Sudoł był ekonomistą, współtwórcą Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK (przekształconego w 1993 r. w Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) i jego dziekanem w latach 1976 -1980. Urodził się w 1928 r., dyplom magistra ekonomii uzyskał w 1954 r. w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, stopień doktora  - w 1961 r., a doktora habilitowanego w 1972 r. Od 1990 r. był profesorem zwyczajnym. Pracę na UMK prof. Sudoł rozpoczął w 1970 r., w latach 1982-84 reprezentował Uczelnię w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przez 23 lata był członkiem Senatu UMK (1975-98).

W 2002 roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu nadał Profesorowi godność doktora honoris causa.

W pracy naukowej zajmował się problemami ekonomiki, organizacji i zarządzania w odniesieniu do przemysłu i przedsiębiorstw przemysłowych. Stworzył znaną w Polsce i na świecie szkołę empirycznych badań prorozwojowych zachowań przedsiębiorstw. Kierując licznymi projektami naukowo-badawczymi nie tylko rozwijał wiedzę o skomplikowanych mechanizmach gospodarczych i procesach zarządzania, ale przy tym dawał najlepszy przykład rzetelności badawczej i niezwykłej pokory w formułowaniu wniosków i ocen. Wypromował 11 doktorów. Opracował kilka cenionych podręczników akademickich dla przedmiotu ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego. W 1999 r. wydał pracę "Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania", uważaną za najpełniejsze opracowanie teoretyczne dotyczące przedsiębiorstw, jakie powstało dotychczas w Polsce.

Profesor Stanisław Sudoł był członkiem i działaczem szeregu organizacji i stowarzyszeń naukowych, m.in. honorowym członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Towarzystwa Naukowego Torunia. Za swoje osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi medalami, a wśród nich Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem im. Karola Adamieckiego, Medalem za Zasługi dla Rozwoju Uczelni (UMK) oraz Srebrnym Medalem Wyższej Szkoły Technicznej w Brnie.

W styczniu 2018 roku w czasie uroczystego posiedzenia Rady Wydziału zwołanego dla uczczenia 90-lecia urodzin Pana Profesora czcigodny Jubilat zapowiedział zamiar napisania ostatniej książki poświęconej naukom o zarządzaniu. Przywiózł jej egzemplarz sygnalny na przedświąteczne spotkanie pracowników naszego Wydziału 20 grudnia 2019 roku. Wśród licznych dzieł, którymi znacząco wzbogacił dorobek piśmiennictwa z zakresu ekonomii i zarządzania książka ta ma miejsce szczególne. Ukazuje bowiem obok niezwykłej siły umysłu Autora hart ducha uczonego do końca oddanego nauce. Książka ta jest swoistym gestem pożegnania Pana Profesora Stanisława Sudoła z polskim środowiskiem akademickim.

Pan Profesor był pięknym, prawym człowiekiem, serdecznym i życzliwym, wrażliwym na los ludzki. Od lat wspomagał Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

Pogrzeb prof. Sudoła odbył się w piątek, 7 lutego 2020 roku w kościele w Radości (Warszawa).

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture.