AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rada Biznesu w nowej odsłonie

Zdjęcie ilustracyjne

23 kwietnia 2021 roku w sposób zdalny odbyło się pierwsze spotkanie nowej Rady Biznesu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W jego trakcie wręczono powołania członkom na kadencję 2021-2025, przedstawiono zakres prac Rady oraz ustalono kwestie dotyczące organizacji jej pracy.

W skład Rady Biznesu WNEiZ UMK w kadencji 2021 – 2025 wchodzą (w kolejności alfabetycznej):

 • Andrzej Derkowski - Dyrektor Biura Controllingu, Neuca SA
 • Agnieszka Głowacka - Wiceprezes Zarządu, Erbud SA
 • Stefan Kamiński – Prezes, Krajowa Izba Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
 • Mirosław Klepacki - Prezes Zarządu, Apator SA
 • Michał Korolko - Prezes Zarządu, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
 • Anna Kostrzewska - Dyrektor HR, Hendrickson Poland sp. z o.o.
 • Arkadiusz Krasowski – Partner, EY
 • Paweł Neumann - Doradca Ekonomiczny Prezesa Zarządu, TZMO SA
 • Jacek Rutkowski – Prezes Zarządu Komplementariusza Komandytariusza, MAT-BUD sp. z o.o., sp. k.
 • Wojciech Sobieszak - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o.
 • Małgorzata Szalewska-Urbańska - Dyrektor HR, Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych, Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o.
 • Magdalena Tomicka - Dyrektor HR, Atos Poland Global Services sp. z o.o.
 • Robert Wichłacz - Członek Zarządu, Atos Poland Global Services sp. z o.o.

Z ramienia Wydziału w pracach Rady biorą udział członkowie kolegium dziekańskiego: Dziekan dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK, dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, dr Ryszard Lorenczewski, Prodziekan ds. Studentów, dr Aranka Ignasiak-Szulc, Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju oraz mgr Mariusz Lewandowski, będący koordynatorem współpracy między Radą a Wydziałem. 

Do głównych zadań Rady należy:

 • doradztwo w kreowaniu Strategii Wydziału i ocena jej realizacji,
 • wsparcie w doskonaleniu zasad i form współpracy z podmiotami zewnętrznymi w celu zwiększenia poziomu satysfakcji interesariuszy i oddziaływania WNEiZ na otoczenie społeczno-gospodarcze,
 • wsparcie w identyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji poszukiwanych na rynku pracy w celu weryfikacji czy programy studiów uwzględniają aktualne potrzeby potencjalnych pracodawców, a nasi absolwenci spełniają ich oczekiwania,
 • proponowanie i opiniowanie zmian w funkcjonujących programach studiów, a także kreowanie i opiniowanie nowych kierunków/specjalności studiów,
 • proponowanie i opiniowanie inicjatyw rozwijających praktyczne umiejętności studentów i umożliwiających łączenie nauki ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego,
 • kreowanie inicjatyw naukowo-badawczych odpowiadających na wyzwania przyszłości i wspierających zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oraz ich rozwijanie ze społecznością Wydziału.

pozostałe wiadomości