AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Pieczęć doskonałości Komisji Europejskiej

Zdjęcie ilustracyjne
Certyfikat przyznający "Pieczęć doskonałości" dla FinTech Copernicus Hub fot. Nadesłane.

Utworzony przy naszym Uniwersytecie FinTech Copernicus Hub (FTCH) otrzymał w konkursie Komisji Europejskiej tzw. "Pieczęć doskonałości" - "Seal of Excellence". Wyróżnienie to daje ogromne szanse na rozwój przedsięwzięcia.

Uzyskany certyfikat konstytuuje FTCH jako węzeł w ogólnoeuropejskiej sieci European Digital Innovation Hubs (EDIH) wraz z dostępem do zasobów tej międzynarodowej sieci oraz otwiera możliwości finansowania z licznych źródeł wspierających rozwój innowacji cyfrowych w Europie.

FinTech Copernicus Hub to koncepcja rozwoju silnego ośrodka gromadzącego wiedzę i kompetencje w zakresie technologii cyfrowych w finansach (FinTech) oraz rozpowszechniania tej wiedzy w środowisku przedsiębiorstw, w oparciu o zdobyte doświadczenie i partnerstwo z najważniejszymi ośrodkami wiedzy w kraju. Jego celem jest tworzenie profesjonalnej sieci partnerstw, która łączy przedsiębiorców ze światowymi ekspertami, organizacjami i instytucjami państwowymi w celu współpracy nad rozwojem i promocją wykorzystania Fin-Tech w rozwoju gospodarki Polski. Obecne partnerstwo bazuje na potencjale Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - uczelni badawczej (IDUB), specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych UMK (CGiFC), które prowadzi międzynarodowe badania nad FinTech. Do konsorcjum należą: FinTech Poland, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Exea Data Center, Technology for Mobile, Startova.pl. Partnerami konsorcjum są: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, DLK Legal Korus, Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz VOBACOM sp. z o.o.

Główne działania przedsięwzięcia koncentrują się na popularyzacji wiedzy i dostarczeniu umiejętności zarówno przedsiębiorcom jak i twórcom technologii ICT. Zakres przekazywanej wiedzy obejmuje tematy związane z zastosowaniem nowych technologii informatycznych w usprawnianiu procesów transakcyjnych przedsiębiorstw,  jak i wiedzy na temat problematyki finansów dostarczanej firmom technologicznym. Poruszane zagadnienia to m.in.: zbieranie, przetwarzanie i transfer dużej ilości danych, zastosowanie technologii (API, przetwarzanie w chmurze, biometria, rozproszone rejestry danych (blockchain), Internet Rzeczy (IoT), elektroniczna weryfikacja tożsamości (eID)), automatyzacji procesów wraz z zastosowaniem zaawansowanej analityki w oparciu o data mining, uczenie maszynowe, inteligentnej automatyzacji i wykorzystaniu sztucznej inteligencja (AI), przy zachowaniu cyberbezpieczeństwa w płatnościach, zarządzaniu aktywami i rozliczaniu procesów biznesowych.

Kierownikiem projektu jest dr hab. Michał Polasik, prof. UMK zaś w pracach zespołu przygotowawczego udział brali eksperci i ekspertki z dziedziny FinTech: Wojciech Śniadkowski, Piotr Józefiak, Marlena Agacińska, Dominik Sadłakowski. 

 

 

pozostałe wiadomości