AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zadbajmy o doskonałość naukową

Zdjęcie ilustracyjne
dr Agata Karska fot. Andrzej Romański, DzPiI UMK.

W związku z uzyskaniem tytułu uczelni badawczej, serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników WNEiZ na spotkanie z dr Agatą Karską, Pełnomocnikiem Rektora ds. Doskonałości Naukowej. 

W programie spotkania przewidziano prezentację głównych założeń projektu Uczelni Badawczej, w tym założeń dot. organizacji badań naukowych i miejsca dyscyplin naukowych na UMK oraz dyskusję z dr Karską. Wydarzenie odbędzie się 4 grudnia 2019 roku o godzinie 14:30 w sali numer IV naszego Wydziału. 

Przypomnijmy, że nasz Uniwersytet – jako jedna z 10 polskich uczelni - uzyskał status uczelni badawczej i staje przed historyczną szansą rozwoju. 

W konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, rozstrzygniętym 30 października 2019 r., wzięło udział 20 polskich uczelni, spełniających warunki wstępne dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej parametryzacji. Status uczelni badawczej uzyskało 10 z nich: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Uniwersytet Wrocławski.

Celem programu „Inicjatywa Doskonałości ­– Uczelnia Badawcza” było wyłonienie i wsparcie najlepszych polskich uczelni, które będą mogły w najbliższych latach z sukcesem konkurować z ośrodkami zagranicznymi. Uczelnie badawcze otrzymają w latach 2020-2026 subwencję wyższą o 10% z przeznaczeniem na działania podnoszące jakość badań i kształcenia. Program jest jednym z najważniejszych działań podjętych w ramach reformy szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.

Każda z 20 startujących w konkursie uczelni była oceniana przez zespół zagranicznych ekspertów cieszących się autorytetem w międzynarodowym środowisku akademickim: wybitnych naukowców, rektorów i prezydentów najlepszych uniwersytetów europejskich. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym oceniany był wniosek konkursowy, w drugim eksperci rozmawiali z przedstawicielami uczelni, ustalając ostateczne rekomendacje.

We wnioskach konkursowych uczelnie wykazywały swój potencjał i precyzowały plany rozwoju, w szczególności cele i konkretne działania podnoszące jakość badań naukowych i kształcenia. Uniwersytet Mikołaja Kopernika za swoje kluczowe cele uznał zwiększenie umiędzynarodowienia, interdyscyplinarności, innowacyjności i wewnętrznej integralności.

pozostałe wiadomości