AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Komisje Wydziałowe

Wydziałowa Komisja ds. Strategii i Rozwoju WNEiZ

Wydziałowa Komisja ds. Akredytacji AACSB

Wydziałowa Komisja ds. Akredytacji AMBA

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja Dydaktyczno – Programowa

Wydziałowa Komisja Konkursowa o nagrodę Dziekana WNEiZ za najlepszą pracę dyplomową

Wydziałowa Komisja Wydawnicza

Wydziałowa Komisja ds. Studiów Doktoranckich

Kontakt w kwestiach ogólnych: mgr Barbara Jóźwik (b_jozwik@umk.pl).

W sprawach merytorycznych prosimy o bezpośredni kontakt z przewodniczącymi poszczególnych komisji – dane kontaktowe w zakładkach dotyczących poszczególnych komisji.