AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wydziałowa Komisja Wydawnicza

Wydziałowa Komisja Wydawnicza (the FESM Publishing Commission) na okres 01.01.2021-31.12.2024 została powołana na WNEiZ na podstawie § 5 ust. 1 Zarządzenia Nr 237 Rektora UMK z dnia 2 listopada 2020 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 388) w związku z § 26 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) przez Dziekana WNEiZ, po zasięgnięciu opinii Rady Dziekańskiej w dniu 27.01.2021 r., w składzie:

  1. dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK – Przewodnicząca
  2. dr hab. Michał Moszyński, prof. UMK – Zastępca
  3. prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś
  4. prof. dr hab. Magdalena Osińska
  5. prof. dr hab. Maciej Zastempowski

Kontakt:
mgr Aneta Chrząstowska
aneta.ch@umk.pl
tel. 56 611 4609; tel./fax 56 611 2281, pok. 67