AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wydziałowa Komisja ds. Studiów Doktoranckich

Wydziałowa Komisja ds. Studiów Doktoranckich (the FESM Commission for Doctoral Studies) na okres 01.10.2018-30.09.2022 została powołana na WNEiZ na podstawie Zarządzenia nr 124 Rektora UMK z dnia 23 lipca 2018 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2018 r., poz. 289 z późn. zm.), w składzie:

  1. prof. dr hab. Magdalena Osińska – Przewodnicząca
  2. prof. dr hab. Leszek Dziawgo
  3. prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś
  4. dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK
  5. dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK
  6. mgr Angelika Pańka – przedstawiciel doktorantów