AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wydziałowa Komisja ds. Strategii i Rozwoju WNEiZ

Wydziałowa Komisja ds. Strategii i Rozwoju WNEiZ (the FESM Commission for Strategy and Development) na kadencję 2020-2024 (tj. 01.09.2020-31.08.2024) została powołana na WNEiZ na podstawie § 26 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) przez Dziekana WNEiZ, po zasięgnięciu opinii Rady Dziekańskiej w dniu 28.09.2020 r., w składzie:

  1. dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK – Przewodnicząca