AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia

W skład Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia (the FESM Council for Teaching Quality) wchodzą: Prodziekan ds. Studentów, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia, przedstawiciel Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, przedstawiciel Zespołu ds. Akredytacji AACSB, przedstawiciele nauczycieli akademickich reprezentujących poszczególne kierunkach studiów realizowanych na Wydziale, przedstawiciele studentów oraz przedstawiciel administracji Wydziału.

 1. dr hab. Ewa Wędrowska, prof. UMK – Przewodnicząca, Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia
 2. dr hab. Mariola Piłatowska, prof. UMK – pełniąca obowiązki Wydziałowego Koordynatora ds. Jakości Kształcenia
 3. dr hab. Marlena Ciechan Kujawa, prof. UMK – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym (koordynowanie spraw związanych z jakością w obszarze nauki)
 4. dr Ryszard Lorenczewski – Prodziekan ds. Studenckich (koordynowanie spraw związanych z jakością w obszarze dydaktyki)
 5. dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK – przedstawiciel Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia
 6. dr Dorota Górecka – przedstawicielka Zespołu ds. Akredytacji AACSB
 7. prof. dr hab. Maciej Zastempowski
 8. dr hab. Marcin Kuzel, prof. UMK
 9. dr hab. Agata Sudolska, prof. UMK
 10. dr Magdalena Kalińska
 11. dr Jarosław Pawłowski
 12. dr Anna Piotrowska
 13. dr Łukasz Topolewski
 14. mgr Barbara Polaszek – przedstawicielka administracji Wydziału
 15. Amelia Rutkowska — przedstawicielka studentów
 16. lic. Aleksandra Worbs — przedstawicielka studentów

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia przeprowadza analizę realizacji efektów uczenia się oraz funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia na podstawie:

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia analizuje też i dokonuje oceny publicznego dostępu do informacji o programach studiów, efektach uczenia się, organizacji i procedurach toku studiów, poziomu naukowego jednostki, zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej oraz doboru kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia. Na podstawie dokonanych analiz Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia opracowuje plan działań doskonalących na każdy kolejny rok akademicki i nadzoruje jego realizację.