AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wydziałowa Komisja Konkursowa o Nagrodę Dziekana WNEiZ za najlepszą pracę dyplomową

Wydziałowa Komisja Konkursowa o Nagrodę Dziekana WNEiZ za najlepszą pracę dyplomową (the FESM Competition Commission for Distinguished Dissertation Award) na kadencję 2020-2024 (tj. 01.09.2020-31.08.2024) została powołana na WNEiZ na podstawie § 26 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) przez Dziekana WNEiZ, po zasięgnięciu opinii Rady Dziekańskiej w dniu 28.09.2020 r., w składzie:

  1. ­dr Ryszard Lorenczewski – Przewodniczący
  2. prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś
  3. prof. dr hab. Magdalena Osińska
  4. prof. dr hab. Sławomir Sojak
  5. dr hab. Małgorzata Jaworek, prof. UMK
  6. dr hab. Bożena Kołosowska, prof. UMK
  7. dr hab. Mariola Piłatowska, prof. UMK