AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Informatyka dydaktyki WNEiZ

> Osoby odpowiedzialne

Pełnomocnik Dziekana WNEiZ ds. informatyzacji dydaktyki oraz nauczania zdalnego dr hab. Sylwester Bejger. Zakres odpowiedzialności: kształtowanie strategii rozwoju informatyki dla celów dydaktyki WNEiZ, opracowywanie planów zakupów odtworzeniowych i modernizacyjnych w zakresie infrastruktury IT oraz oprogramowania, koordynację wdrożeń systemów informatycznych dla potrzeb dydaktyki i nadzór nad funkcjonowaniem Laboratoriów komputerowych WNEiZ. Pełnomocnik Dziekana WNEiZ ds. informatyzacji dydaktyki pełni obowiązki Administratora sieci lokalnej dydaktyki WNEiZ.

Referent techniczny IT – Administrator systemu Bartłomiej Gutowski.  Zakres odpowiedzialności: utrzymanie sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowej oraz oprogramowania związanego z dydaktyką w ciągłym ruchu technologicznym oraz bieżące wsparcie pracowników WNEiZ w zakresie niebędącym w kompetencji UCI.

> Pomoc: w sprawach sieci lokalnej, laboratoriów komputerowych WNEiZ, oprogramowania dla dydaktyki oraz oprogramowania dla celów naukowych w gestii WNEiZ

> Regulaminy i procesy

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminami.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procesami.

> Oprogramowanie dla dydaktyki

Organizacja SAP University Alliances otwiera świat rozwiązań SAP dla więcej niż 1350 szkół wyższych na całym świecie. Dzięki programowi SAP UAP uczelnie uzyskują możliwość współdziałania z jedną z wiodących na świecie firm technologicznych. Celami programu firmowanego i dotowanego przez największego na świecie producenta rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie organizacjami – firmę SAP AG jest transfer wiedzy, szkolenia kadry naukowo – dydaktycznej oraz studentów, a także wspólne przedsięwzięcia badawcze. SAP UAP wspiera też integrację środowisk akademickich zainteresowanych edukacją informatyczną oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów pomiędzy sferą uczelni, a środowiskiem biznesu.

Do SAP UAP należy około 17000 wykładowców uczelni wyższych oraz setki tysięcy studentów z całego świata.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania stał się prekursorem i motorem przystąpienia UMK do SAP University Alliances Programme. Dzięki aktywności i zaangażowaniu Wydziału w działalność wspierającą wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika, jako trzecia uczelnia wyższa w kraju, dołączył do SAP University Alliances w grudniu 2012 roku.

SAP oferuje rozwiązania IT on-premis, chmurowe i mieszane w zakresie:

Studenci Wydziału mogą zapoznać się z rozwiązaniami IT dla biznesu dostarczanymi przez SAP w ramach zajęć dydaktycznych. Każdy ze student, który odbędzie zajęcia dydaktyczne w wymiarze 3 kursów w ramach których wykorzystane zostanę rozwiązania SAP może otrzymać certyfikat kompetencji SAP Student Recognition Award. Oferta ta dotyczy w szczególności studentów specjalności Informatyka w Biznesie

Przydatne odnośniki oraz dodatkowe informacje:

Koordynatorem afiliacji UMK w SAP UAP jest  dr hab. Sylwester Bejger .

Jeśli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem ekosystemu edukacyjnego SAP UAP proszę o kontakt.

WNEiZ umożliwia studentom,  pracownikom i doktorantom udział w subskrypcji programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching  (wcześniej znane jako Microsoft Imagine Standard i Premium) to oferta oparta na subskrypcji dla szkół i działów technologicznych oraz programów naukowych, technologicznych, inżynieryjnych i matematycznych (STEM). Zapewnia profesjonalne narzędzia programistyczne i projektowe, oprogramowanie i usługi od firmy Microsoft dla pracowników naukowych i studentów. WNEiZ posiada subskrypcje premium.

Użytkowanie:

Do korzystania z usługi wymagane jest logowanie przez konto założone w usłudze Office 365. Kliknij tutaj, by założyć konto.

Logowanie oraz oprogramowanie jest dostępne tutaj: https://azureforeducation.microsoft.com/devtools. Wszelkie uwagi dotyczące działania systemu Azure Dev Tools for Teaching oraz brak dostępnego oprogramowania należy zgłaszać bezpośrednio do Micorosftu pod adresem aka.ms/studentsupport.

Prawo do korzystania z programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching posiadają tylko studenci i pracownicy Uczelni. Po zakończeniu studiów, nie ma konieczności usuwania oprogramowania od razu, ale traci się prawo do jego dalszych aktualizacji.

Pomoc: W sprawach związanych z wykorzystaniem Azure Dev Tools for Teaching prosimy o kontakt z panem dr hab. Sylwesterm Bejgerem.

Uwaga: Subskrypcja nie umożliwia dostępu do podstawowych programów pakietu MS Office, tj. Word, Excel i PowerPoint.
Administratorem subskrypcji MS Imagine dla WNEiZ jest dr hab. Sylwester Bejger.


CONT-EVO MAP jest dodatkiem do programu MS Excel (w wersji 2007 lub wyższej), dzięki któremu możliwa jest prezentacja danych na mapie. Program umożliwia tworzenie map gmin, powiatów, województw oraz krajów.

Zgodnie z umową:
“Użytkownicy mogą wykorzystywać oprogramowanie w celach zarówno komercyjnych, jak i edukacyjnych, pod warunkiem, iż korzystanie z oprogramowania odbywa się w ramach pracy naukowej lub świadczenia innego rodzaju pracy na rzecz Odbiorcy (UMK). Użytkownicy oprogramowania nie mogą wykorzystywać go w celu realizowania jakichkolwiek prac niezwiązanych bezpośrednio z Odbiorcą i na jego rzecz.
Za użytkowników uważa się:

Link do strony programu: http://cont-evo.eu/.

Pliki do pobrania:

>Inne rozwiązania IT w wolnym dostępie