AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Podstawowe usługi i narzędzia dydaktyki zdalnej

Narzędzia wspierane przez UMK:

Uniwersytecka poczta elektroniczna – podstawowy kanał informacyjny w komunikacji ze studentem. Student ma obowiązek śledzić korespondencję napływającą poprzez USOS-mail. Pracownicy proszeni są o komunikowanie tym kanałem kluczowych informacji organizacyjnych. Pocztę można obsługiwać korzystając z przeglądarki internetowej lub za pomocą programów zewnętrznych.

Platforma Moodle – jest to system klasy LMS (Learning Management System), służący nauczaniu zdalnemu, zasadniczo w trybie asynchronicznym. Aktualnie wszystkie kursy tworzone przez pracowników UMK powinny być tworzone poprzez stronę główną systemu https://moodle.umk.pl/ . Platformy Wydziałowe od 01.09.2021 r. stają się repozytoriami kursów archiwalnych. – link do platformy Wydziałowej.

Do czego można wykorzystać platformę?

Pełny kurs w trybie e-learning – platforma Moodle umożliwia utworzenie pełnego kursu e-learning, który zastępuje tradycyjne formy. Kurs w trybie asynchronicznym – studenci uczestniczący w kursie samodzielnie zdobywają wiedzę przechodząc przez poszczególne tematy, czytając i oglądając przygotowane materiały, wykonując quizy i zadania, dyskutując na forach oraz kontaktując się z prowadzącym poprzez czat. W bieżącym roku akademickim planowane jest uruchomienie funkcji tworzenia kursów z poziomu systemu USOS. W ramach prowadzonego kursu wykorzystuje się najczęściej następujące funkcjonalności:

Użytkowanie:

Do logowania się do platformy wykorzystany jest Centralny Punkt Logowania, czyli dane logowania są identycznie jak do USOSWeb, czy poczty UMK. Nie ma potrzeby tworzenia specjalnych kont do logowania. Strona główna Moodle https://moodle.umk.pl/. W związku z tym, iż trwa przebudowa architektury systemu zaleca się śledzenie informacji publikowanych na stronie https://elearning.umk.pl/

Pomoc: obecnie platforma Moodle administrowana jest centralnie, w przypadku pytań bądź problemów technicznych (import kursów, dodawanie wtyczek itp.), prosimy o kontakt z Panem Miłoszem Kużmą . W sprawach ogólnych prosimy o kontakt z pełnomocnikiem Dziekana ds. Informatyzacji Dydaktyki oraz Nauczania Zdalnego, panem dr hab. Sylwesterm Bejgerem.

Microsoft Teams – system umożliwiający komunikację indywidualną i grupową on-line, w tym chaty i videospotkania, a także przechowywanie i udostępnianie plików. Teams to aplikacja pakietu Office365 dostępna poprzez przeglądarkę, sugerujemy jednak zainstalować wersję desktop ze względu na bardziej stabilną pracę. Aplikacje na systemy Windows, macOS i Linux oraz Android i iOS dostępne są na oficjalnej stronie Microsoft – kliknij tutaj.

W wypadku korzystania z wersji w przeglądarce internetowej, niezbędne jest korzystanie przeglądarki Microsoft Edge, Google Chrome lub Opera. Maksymalna liczba osób w jednej konferencji wideo wynosi 250.

Główne możliwości aplikacji to:

Ze względu na swoją funkcjonalność MS Teams służy zasadniczo do prowadzenia zajęć synchronicznych oraz odbywania konsultacji.

Użytkowanie:

Microsoft Teams jest jednym z elementów pakietu Microsoft Office 365, w związku z tym do korzystania niezbędne jest założenie konta w tym systemie. Konto musi być powiązane z UMK i należy je założyć poprzez stronę UCI – kliknij tutaj, aby to zrobić. 

Usługi

Microsoft Office365 – usługa chmurowa udostępniająca zbiór aplikacji online bezpłatnie dla pracowników I studentów. W skład zestawu aplikacji wchodzą:

Użytkowanie:

Aby utworzyć konto w usłudze prosimy skorzystać ze strony UCI – kliknij tutaj. i postępować zgodnie z instrukcją. Sugerujemy założyć nowe konto w ekosystemie Microsoft z adresem e-mail z domeny o365.umk.pl.

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching – Microsoft Imagine – narzędzia Azure Dev Tools for Teaching (wcześniej znane jako Microsoft Imagine Standard i Premium) to oferta oparta na subskrypcji dla szkół i działów technologicznych oraz programów naukowych, technologicznych, inżynieryjnych i matematycznych (STEM). Zapewnia profesjonalne narzędzia programistyczne i projektowe, oprogramowanie i usługi od firmy Microsoft dla pracowników naukowych i studentów. WNEiZ posiada subskrypcje premium.

Użytkowanie:

Do korzystania z usługi wymagane jest logowanie przez konto założone w usłudze Office 365. Kliknij tutaj, by założyć konto.

Logowanie oraz oprogramowanie jest dostępne przez Education Hub po adresem: https://azureforeducation.microsoft.com/devtools. Wszelkie uwagi dotyczące działania systemu Azure Dev Tools for Teaching oraz brak dostępnego oprogramowania należy zgłaszać bezpośrednio do Micorosftu pod adresem aka.ms/studentsupport.

Prawo do korzystania z programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching posiadają tylko studenci i pracownicy Uczelni. Po zakończeniu studiów, nie ma konieczności usuwania oprogramowania od razu, ale traci się prawo do jego dalszych aktualizacji.

Pomoc: W sprawach związanych z wykorzystaniem Azure Dev Tools for Teaching prosimy o kontakt z panem dr hab. Sylwesterm Bejgerem.

Usługi i zasoby elektroniczne Biblioteki Głównej UMK

W nauczaniu zdalnym kluczową rolą odgrywają zdigitalizowane zasoby edukacyjne. Gorąco zachęcamy do korzystania z baz danych zasobów cyfrowych w dostępie poprzez Bibiliotekę Główną UMK.