AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zarządzanie projektami “Project Management” – edycja online

Autorski program zarządzania projektami, realizowany we współpracy z Project Management Institute Poland Chapter (PMI PC) dostarczy osobom realizującym projekty lub zamierzającym rozpocząć pracę w tym zakresie praktyczną wiedzę w kluczowych obszarach zarządzania projektami oraz umożliwi zdobycie umiejętności skutecznego stosowania profesjonalnych narzędzi oraz tradycyjnych i zwinnych metod zarządzania.

Informacje ogólne

Efektywne zarządzanie przedsięwzięciami strategicznymi i operacyjnymi w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach jest warunkiem budowania przewagi konkurencyjnej, sprawnego wdrażania innowacji oraz poprawy efektywności.

Naszą przewagą konkurencyjną jest prezentacja metodyki i narzędzi zarządzania projektami z uwzględnieniem szerszego kontekstu biznesowego działalności, w szczególności integracji działań projektowych ze strategią jednostki, ograniczeń i potencjałów wynikających z jej organizacji oraz jej zasobów finansowych, relacyjnych i ludzkich.

Modułowy program oparty na wiedzy eksperckiej i doświadczeniu Partnerów realizowany jest w interaktywnej formie warsztatów i symulacyjnych gier biznesowych oraz prezentacjach „best practices”. Zajęcia prowadzone są przez osoby realizujące od wielu lat projekty biznesowe, informatyczne, i in. (również międzynarodowe). W ramach 166 godzin zajęć zrealizowanych zostanie 19 przedmiotów.

Moduły kształcenia

Przedmioty

PROJEKTY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA ORGANIZACJI

 

Wprowadzenie do zarządzania projektami
Tradycyjne a zwinne zarządzanie projektami
Uzasadnienie biznesowe i ocena efektywności przedsięwzięć
ORGANIZACJA I PLANOWANIE PROJEKTU Identyfikacja i angażowanie Interesariuszy
Planowanie zakresu, czasu i zasobów projektu
Ryzyko w projekcie
REALIZACJA I KONTROLA PROJEKTU

 

Zarządzanie jakością w projekcie
Lean management w projektach
Skuteczna komunikacja i budowanie zaangażowania zespołu projektowego
Zarządzanie zamówieniami w projekcie
Zarządzanie zmianą w projekcie
Pomiar i raportowanie dokonań
ZAMYKANIE PROJEKTU Ocena projektu i analiza doświadczeń
Dobre praktyki w zarządzaniu projektami
ZAAWANSOWANE METODY I NARZĘDZIA PROJEKTOWE Projekty zwinne – AGILE/SCRUM/KANBAN
Narzędzia informatyczne kierownika projektu
Przywództwo i Zarządzanie 3.0+
Design thinking
Seminarium dyplomowe
Egzamin pisemny końcowy
 • Kierownik studiów: dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK, marlenac@umk.pl
 • Obszar kształcenia: obszar nauk społecznych
 • Czas trwania:  2 semestry
 • Program studiów podyplomowych: pobierz
 • Plan studiów podyplomowych: pobierz
 • Koszt studiów: 5500 PLN, w dwóch ratach- 2750 PLN za każdy semestr, w ratach miesięcznych – 730 PLN za każdy miesiąc (8 rat)
 • Można uzyskać do 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Środki przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Karta studiów podyplomowych Project Management (edycja online) w Bazie Usług Rozwojowych dostępna jest tutaj.

  Możliwości dofinansowania – zapoznaj się z informacjami

  Nieoprocentowana pożyczka z gwarantowanym umorzeniem min. 15% – zapoznaj się z informacjami

 • Dodatkowe informacje: absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych UMK  oraz świadectwo PMI PC w języku polskim i angielskim.

Strona www Wydziału zawierająca informacje o danych studiach podyplomowych:

 

Rekrutacja

 • Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy 2024/25 (październik/listopad)
 • Adresaci studiów podyplomowych: absolwenci studiów wyższych (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie) zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych, przedsiębiorcy oraz osoby pragnące doskonalić kompetencje i umiejętności menedżerskie.
 • Warunki kwalifikacji: kolejność zgłoszeń
 • Termin i miejsce składania dokumentów: od 15 maja do 15 października 2024 r. w dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, ul. Gagarina 13a, pokój nr 45, 87-100 Toruń (dokumenty można wysłać pocztą)

Wymagane dokumenty:

 • Podanie (238 KB)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie, w piątki (16.45 – 20.00) oraz w soboty (9.00 – 16.00).

Kontakt

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
87-100 Toruń ul. Gagarina 13a
Telefon: +48 56 611 46 27
mgr Barbara Polaszek
e-mail: barbara.polaszek@umk.pl